NVC Opleidingen Verpakkingskundige inspireren internationale bedrijfsleven

22 juli 2013

De NVC Opleidingen Verpakkingskundige I en II worden steeds aantrekkelijker voor het internationale bedrijfsleven nu het curriculum helemaal is afgestemd op de wensen van de internationale studenten-deelnemers en hun werkgevers. Het curriculum omvat klassikale lessen en een reeks bedrijfsbezoeken waar de praktijk en de theorie met elkaar in verband worden gebracht. De groepstaal is zaken-Engels. Blended learning via het internet verhoogt de effectiviteit omdat de student nu op iedere locatie en op welk moment dan ook zijn/haar lessen kan voorbereiden en kan werken aan de individuele en groepsopdrachten in een speciale NVC online-leeromgeving. De bedrijfsbezoeken en klassikale lessen zijn zodanig gepland, dat de opleiding met een optimaal reisschema te volgen is voor studenten uit geheel Europa. Een mentor ondersteunt iedere student gedurende het gehele lesprogramma.

Deze informatie werd bekendgemaakt door Charissa Koolen van het NVC Nederlands Verpakkingscentrum bij de presentatie van het NVC opleidings- en trainingsprogramma van het najaar 2013. Tegelijkertijd werden de namen gepubliceerd van de negentien NVC studenten die in het leerjaar 2012-2013 slaagden voor de examens NVC Verpakkingskundige en die daarom zijn opgenomen in het officiële Register NVC Verpakkingskundige. Zij brengen het totaal aan gediplomeerde NVC Verpakkingskundigen op 537.

De NVC Opleiding Verpakkingskundige I is bestemd voor verpakkings- en producttechnologen, r&d-medewerkers en kwaliteitsfunctionarissen, productmanagers, maar ook voor inkopers en accountmanagers. Na afloop volgt een schriftelijk examen, georganiseerd door de onafhankelijke Stichting NVC Examens. Bij slagen ontvangt de kandidaat het internationaal erkende diploma NVC Verpakkingskundige I.

De NVC Opleiding Verpakkingskundige II is bestemd voor diegenen die als hoger kader binnen hun organisatie verantwoordelijkheid (gaan) dragen voor de productie van verpakkingen en/of het verpakken van producten en/of het distribueren en vermarkten van verpakte producten. Na afloop volgt een schriftelijk én mondeling examen, georganiseerd door de onafhankelijke Stichting NVC Examens. Bij slagen ontvangt de kandiaat het internationaal erkende diploma NVC Verpakkingskundige II.

De internationale groep NVC Verpakkingskundige I start op 8 oktober 2013.
De internationale groep NVC Verpakkingskundige II start 18 september 2013. 

Informatiebijeenkomsten (online)
Voor meer informatie over de online gratis informatiebijeenkomsten kunt u contact opnemen met Irma Walstra, i.walstra@nvc.nl.

Meer informatie
Heeft u vragen over de NVC Opleidingen Verpakkingskundige I en II of wilt u een plek voor het najaar reserveren, neemt u dan gerust contact op met Charissa Koolen, c.koolen@nvc.nl.