Bestuur en directie

De NVC-bestuursleden worden geselecteerd uit het gehele  ledenbestand (dat de gehele supply en recycle chain van verpakte producten omvat) en worden in de Algemene Ledenvergadering (ALV) benoemd. Bestuur en directie vergaderen ieder kwartaal. De Jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant, wiens bevindingen worden gemeld in de ALV. NVC-leden ontvangen in de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering gedetailleerde beleidsinformatie.