Wetgeving food en voedselveiligheid - oktober 2018

31 oktober 2018

Stakeholder Workshop over de Evaluatie van de Voedselcontactmateriaalwetgeving
Op 24 september 2018, is in Brussel de eerste stakeholder workshop gehouden als onderdeel van de door de Europese Commissie gelanceerde evaluatie van de EU-wetgeving voor voedselcontactmaterialen (FCMs). Alle presentaties, net als de agenda en een videoregistratie van de bijeenkomst, zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie. Het startpunt voor deze evaluatie is de in november 2017 gepubliceerde roadmap die bedoeld was om burgers en belanghebbenden te informeren over de plannen van de Commissie en hen de gelegenheid te geven hier op te reageren en deel te nemen aan de geplande activiteiten.

EU-autorisatie van PET-recycling voor FCMs binnenkort verwacht
Verschillende berichten in de media wijzen er op dat de Europese Commissie druk zet om de recycleprocessen te autoriseren die als onderdeel van Verordening (EG) n r. 282/2008 van de Commissie betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen beoordeeld zijn door de EFSA (Geconsolideerde versie van 26 oktober 2015). Nieuws hierover is vermeld door Food Packaging Forum in een artikel dat refereerde aan een nieuwsbericht van EURACTIV. Dat de Commissie hier mee bezig is, wordt ook vermeld in de notulen van de 6e bijeenkomst van het ‘EFSA FCM Network’ (364 kB), gehouden op 10-11 juli 2018 in Parma, Italië.
Al de recylingprocessen die door de EFSA beoordeeld zijn, of waarvan het proces nog loopt, zijn te vinden in het EFSA Register of Questions. In deze lijst staan veel meer vragen dan de beoordelingen van de recycleprocessen. Door bij Keyword ‘recycling’ in te vullen en bij Food Sector Area ‘Food contact materials’ is de lijst zo te filteren dat u alleen de recycleprocessen te zien krijgt.

Testen van voedselcontactmaterialen
Een artikel dat gepubliceerd is in Science of The Total Environment biedt een overzicht van bekende, met verpakkingskunststof geassocieerde chemicaliën en de bijbehorende gevaren. Een samenvatting is te vinden op de Elsevier website, maar het volledige Accepted Manuscript (2,68 MB) is ook te downloaden.
Een recente studie door de Norwegian Consumer Council toont aan dat uit veel van de herbruikbare waterflessen ftalaten, bisfenol A, lood en andere gevaarlijke stoffen naar de inhoud migreren – ook al is het dan in zeer kleine hoeveelheden.
Op 3 september 2018, deelde de EFSA een update over Bisphenol A (BPA). Een nieuwe EFSA-werkgroep van wetenschappelijke experts is in september gestart met de evaluatie van recente toxicologische gegevens over het voedselcontactmateriaal bisfenol A (BPA). EFSA’s Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) zal de potentiële gevaren van BPA in voedsel herevalueren en de tijdelijke veilige limiet die uit EFSA’s vorige risico-evaluatie in 2015 ingesteld is beoordelen. De nieuwe beoordeling moet klaar zijn in 2020.

Europees Parlement spreekt zich uit tegen misleidende etiketten
Op 13 september 2018 heeft het Europees Parlement een persbericht gepubliceerd over duale normen voor kwaliteit van consumentenproducten. Hierin wordt gemeld dat verscheidene testen en onderzoeken in verschillende EU-lidstaten, met name in Centraal en Oost-Europa, uitwijzen dat producten die verkocht en geadverteerd worden onder dezelfde merknaam en in op het oog dezelfde verpakking, eigenlijk verschillen in samenstelling en ingrediënten, ten nadele van consumenten. Het Europees Parlement heeft verschillende maatregelen voorgesteld om deze “dual quality” consumentenproducten aan te pakken.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.