Wetgeving food en voedselveiligheid - november 2018

05 december 2018

Etikettering voor gezonde keuze
Per 18 oktober is het verboden om producten te produceren met het vinkje op de verpakking, maar waar blijft het nieuwe systeem waarmee je snel kunt zien hoe (on)gezond een product is? RTL Z heeft hier op 20 oktober 2018 een artikel over gepubliceerd. Ook de Consumentenbond pleit voor een “nieuw vinkje”. Intussen is, net als eerder al in België, de Nutri-Score etikettering geïntroduceerd in Frankrijk.

Voedseletikettering VS
De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft ook gewerkt aan de regels voor voedseletikettering. Op 25 oktober hebben zij een artikel gepubliceerd over het nieuwe Nutrition Facts label voor verpakte voedingsmiddelen, dat door de FDA is aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke bevindingen. Fabrikanten met een jaarlijkse voedselverkoop van 10 miljoen dollar of meer hebben tot 2020 voordat het nieuwe label vereist is, en fabrikanten met een jaarlijkse voedselverkoop van minder dan 10 miljoen dollar hebben tot 2021. De Final Rule vindt u hier. In november heeft de FDA ook een ontwerprichtlijn voor de industrie over voedseletikettering gepubliceerd.

Voedselcontactmaterialen
Op 7 november heeft de Europese Commissie een mededeling aangenomen, waarin haar engagement om de burgers en het milieu te beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen wordt onderschreven. Volgens het persbericht is hierin onder andere aandacht voor voedselcontactmaterialen. Meer informatie hierover vindt u op de overzichtspagina over hormoonontregelende stoffen.
Food Packaging Forum doet verslag van een artikel (alleen abstract gratis verkrijgbaar) dat op 12 oktober 2018 is gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift Food Additives & Contaminants: Part A, waarin onderzoekers van het Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV, Freising, Duitsland, de oligomeersamenstelling van polyethyleen furanoaat (PEF) polymeer bestemd voor contact met voedingsmiddelen karakteriseerde.
Op 29 oktober publiceerde CNN een artikel over hoe prenatale blootstelling aan ftalaten samenhangt met taalachterstand bij kinderen. Dit artikel is gebaseerd op een studie die is gepubliceerd in JAMA Pediatrics.
Een artikel over de toxische effecten van minerale olie verzadigde koolwaterstoffen (MOSH) en de relatie met accumulatie in rattenlever is gepubliceerd in Food and Chemical Toxicology. Het concludeert dat de blootstelling aan een breed MOSH-mengsel, dat betrekking heeft op de chemische samenstelling die relevant is voor de blootstelling van de mens, lever- en miltgewichten van de ratten verhoogde.

Certificering
DNV heeft een Whitepaper gepubliceerd over de voornaamste wijzigingen in ISO 22000:2018 ten opzichte van ISO 22000:2005. Deze whitepaper kunt u na registratie gratis downloaden. Het certificeringsschema FSSC 22000 is gebaseerd op deze norm. Op deze webpagina vindt u ook een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in ISO 22000:2018 ten opzichte van de versie uit 2005.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.