Vijf (kunst)stoffen toegelaten als voedselcontactmateriaal

25 januari 2018

Verordening (EG) nr. 10/2011 bevat een lijst van toegelaten stoffen voor de vervaardiging van kunststof voedselcontactmaterialen. Om ervoor te zorgen dat de verordening overeenkomt met de meest recente bevindingen van de EFSA, is deze gewijzigd door Verordening (EU) 2018/79.
De EFSA heeft een positief advies uitgebracht over het gebruik van een vijftal stoffen. Deze stoffen leveren volgens de EFSA geen veiligheidsrisico op voor de consument. Voorwaarde daarbij is dat de stoffen voldoen aan de desbetreffende specificaties. Ze zijn daarom opgenomen in de lijst van toegelaten stoffen. Bijlage I bij de verordening is in die zin gewijzigd (Nieuwsbrief Waar&Wet, 23 januari 2018).
Klik hier voor Verordening (EU) 2018/79 van de Commissie van 18 januari 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.
Klik hier voor meer informatie over de Live Online NVC E-Workshop Food Contact Materials Legislation.

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse nieuwsoverzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.