NVC Leerstoel Packaging Design and Management afstudeerpresentatie over optimalisatie van het kaasverpakkingsproces

04 december 2012

Op 7 december 2012 zal Mariska Vos haar afstudeerpresentatie geven met de titel: Optimalisatie van het kaasverpakkingsproces door gebruik te maken van de Lean Manufacturing filosofie. Bij Lean Manufacturing worden alleen zaken die waarde toevoegen voor de klant als nuttig beschouwd. De overige activiteiten worden als verspillingen gezien en dienen (voor zover mogelijk) geëlimineerd te worden. Om dit bij FrieslandCampina Cheese in Leerdam te kunnen realiseren is eerst de huidige situatie in kaart gebracht. Vervolgens is aan de hand van de Lean Manufacturing richtlijnen een toekomstige situatie opgesteld waarin de verspillingen (voor zover mogelijk) verwijderd zijn.
Mariska Vos is een afstudeerder van prof.dr. Roland ten Klooster van de NVC Leerstoel Packaging Design and Management aan Universiteit Twente (website Universteit Twente).