NVC Leerstoel Packaging Design and Management

De NVC Leerstoel Packaging Design and Management is opgericht in 2006 en is ondergebracht bij de Faculteit Construerende Technische Wetenschappen van de Universiteit Twente. Met de instelling van deze universitaire leerstoel heeft het NVC een unieke ontmoetingsplaats gecreëerd voor zowel mensen uit het hoger onderwijs als uit het bedrijfsleven, op het gebied van verpakken. De leerstoel wordt bekleed door hoogleraar Roland ten Klooster.

Onderwijs
De opleiding van de volgende generatie studenten zorgt voor goed academisch geschoolde mensen met kennis van verpakken, voor nu en voor de toekomst. Door middel van twee vakken in het curriculum van de Master Industrial Design Engineering en een masterscriptie leggen studenten de basis voor hun toekomstige carrière op het gebied van verpakkingen.

Programmaraad
Het NVC heeft als brug tussen het bedrijfsleven en de academische wereld de Programmaraad opgericht, bestaande uit zorgvuldig geselecteerde NVC-lidbedrijven: Schoeller Allibert, Tata Steel Packaging, Trivium Packaging, FrieslandCampina, Smurfit Kappa Development CentreMasterpack GroupSiegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA, Royal Vaassen, Koninklijke Paardekoper Group, Syntegon, Optimum Group en Hordijk. De Programmaraad komt twee keer per jaar bijeen, gefaciliteerd door het NVC, met de hoogleraar en zijn staf om kennis uit te wisselen en toekomstplannen te bespreken en sturing te geven aan onderwijs en nieuw onderzoek.

Contact met studentenvereniging
Het NVC onderhoudt ook een nauwe relatie met S.G. Daedalus, de studievereniging van Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente om ook goede contacten tussen bedrijfsleven en studenten te stimuleren.

De NVC Leerstoel Packaging Design and Management in een notendop:

  • Opgericht in 2006 en sindsdien uitstekende resultaten (afstudeerprojecten, onderzoeksgebieden)
  • Keuzevakken in het reguliere curriculum van de Universiteit Twente: Packaging Design and Management I & II
  • (Mogelijkheid uitvoeren van) onderzoeksprojecten op verpakkingsgebied
  • (Mogelijkheid uitvoeren van) Bachelor- en Masteropdrachten op verpakkingsgebied
     

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corné Huijben, manager Kennisontwikkeling & Projecten.