NVC Leerstoel Packaging Design and Management

De NVC Leerstoel Packaging Design and Management is opgericht in 2006 en is ondergebracht bij de Faculteit Construerende Technische Wetenschappen van de Universiteit Twente. NVC heeft met deze leerstoel een unieke ontmoetingsplek gecreëerd tussen het Hoger Onderwijs en het bedrijfsleven op het gebied van verpakken. Ieder jaar weer worden interessante afstudeerprojecten uitgevoerd in samenspraak met de wetenschappelijke staf en het NVC-verenigingsbureau. De leerstoel wordt bekleed door prof.dr.ir. Roland ten Klooster.

Om een optimale informatie-uitwisseling en toekomstgerichte samenwerking in stand te houden, heeft NVC een Programmaraad ingesteld, bestaande uit een aantal zorgvuldig geselecteerde NVC-lidbedrijven: Container Centralen Benelux BV, Schoeller Allibert, Tata Steel Packaging, Trivium Packaging, FrieslandCampina, Smurfit Kappa Development Centre, Miller Graphics Group, Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA, Clondalkin Flexible Packaging, Koninklijke Paardekoper Group en CHEP Europe. De Programmaraad bespreekt tweemaal per jaar met de hoogleraar en zijn staf de resultaten en toekomstplannen, gefaciliteerd door het NVC.

Het NVC onderhoudt ook nauwe banden met studievereniging S.G. Daedalus van Industrieel Ontwerpen (IO) aan de Universiteit Twente om ook op dit vlak een goede interactie te waarborgen. Zo leveren wij regelmatig artikelen over verpakken voor hun publicatie InDepth en helpen wij bij het leggen van contacten tussen studenten en bedrijven, bijvoorbeeld voor hun studiereizen naar het buitenland.

Over de NVC Leerstoel Packaging Design and Management:

  • Opgericht in 2006 en sindsdien uitstekende resultaten (afstudeerprojecten, onderzoeksgebieden)
  • Programmaraad, gefaciliteerd door NVC-verenigingsbureau, ondersteunt hoogleraar en werkt mee aan toekomstige ontwikkeling
  • Keuzevakken in het reguliere curriculum van de Universiteit Twente: Packaging Design and Management I & II
  • (Mogelijkheid uitvoeren van) onderzoeksprojecten op verpakkingsgebied
  • (Mogelijkheid uitvoeren van) Bachelor- en Masteropdrachten op verpakkingsgebied

Neem voor meer informatie contact op met het NVC-verenigingskantoor.