NVC Leerstoel Packaging Design and Management afstudeerpresentatie over milieuvriendelijke verpakking voor medische vloeistoffen

07 december 2012

Op 20 december 2012 zal Kim Stemkens haar afstudeerpresentatie geven met de titel: Development of an environmentally friendly packaging for medical liquids. Dit project, uitgevoerd bij Danone Medical Nutrition, richt zich op de toekomstige ontwikkeling van de plastic fles verpakking. Het hoofddoel van dit project is om de milieudruk van de verpakking te verlagen, zonder de functies te veranderen of de kosten te laten stijgen.
Kim Stemkens is een afstudeerder van prof.dr. Roland ten Klooster van de NVC Leerstoel Packaging Design and Management aan Universiteit Twente (website Universteit Twente).