NL: Statiegeld? 2 jaar om probleem plastic flessen op te lossen

29 maart 2018

In een brief van 10 maart 2018 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de tussenevaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Op 15 en 22 maart is dit besproken in de Tweede Kamer commissievergaderingen. De brief geeft invulling aan de petitiemotie van de Plastic Soup Surfer. Statiegeld op kleine plastic flessen zal worden ingevoerd als in het najaar van 2020 blijkt dat niet aan de afgesproken doelen voor kleine plastic flessen is voldaan: een recyclingdoelstelling van 90% en een reductie van 70-90% in het zwerfafval. Ook geeft zij een reactie op een rapport over de kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes en op de resultaten van de pilot Schoon Belonen.
Klik hier voor de brief (208 kB).
Klik hier voor een nieuwsbericht van de Rijksoverheid gepubliceerd op 10 maart 2018.
Klik hier voor het conceptverslag van het debat op 15 maart.
Klik hier voor het conceptverslag van het vervolgdebat op 22 maart.
Klik hier voor de tussenevaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen (525 kB).
Klik hier voor de voortgangsrapportage van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2016-2017 (172 kB).
Klik hier voor het rapport over de kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes (840 kB).
Klik hier voor het evaluatierapport van de pilot Schoon Belonen (4,77 MB).
Klik hier voor de overige bijlagen.
Met NVC MERGE (Members-only Environmental Regulations Guide) blijft u op de hoogte van de eisen die op milieugebied gesteld worden aan verpakkingen. MERGE is gratis en exclusief voor NVC-leden.
Klik hier voor meer informatie over het NVC Project PUMA: het einde van verpakken als milieuprobleem. U bent van harte welkom op 4 april 2018 voor de volgende projectbijeenkomst.
Klik hier voor meer informatie over de Live Online NVC E-Workshop Sustainable Innovation in Packaging.

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse nieuwsoverzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.