NL: Rapport milieueffecten verbod gratis plastic draagtassen

25 januari 2018

In een brief van 19 december 2017 informeert staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom een aantal moties en toezeggingen die samenhangen met het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Een van de onderwerpen is onderzoek van SGS Search naar het bereikte milieuresultaat van de verschuiving van kunststof draagtassen naar papieren draagtassen.
De extra productie van papieren draagtassen in 2016 heeft geleid tot een beperkte stijging in de CO2-emissie van 5 kiloton ten opzichte van 2015. Deze stijging kan in mindering worden gebracht op de CO2-emissiereductie van 31 kiloton die het gevolg is van de afgenomen productie van kunststof draagtassen.
Klik hier voor de brief.
Klik hier voor het onderzoek (435 kB).
Met NVC MERGE (Members-only Environmental Regulations Guide) blijft u op de hoogte van de eisen die op milieugebied gesteld worden aan verpakkingen. MERGE is gratis en exclusief voor NVC-leden.
Klik hier voor meer informatie over het NVC Project PUMA: het einde van verpakken als milieuprobleem. U bent van harte welkom op 4 april 2018 voor de volgende projectbijeenkomst.

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse nieuwsoverzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.