NL: Monitoringsysteem voortgang Circulaire Economie

16 februari 2018

Een onlangs verschenen rapport schetst een voorstel voor een monitoringsysteem om de beoogde transitie naar een circulaire economie uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ te kunnen volgen. Het is een gezamenlijk product van het PBL, het CBS en RIVM.
Het rapport is een antwoord op de vraag uit het Grondstoffenakkoord om een monitoringsysteem te ontwikkelen en een nulmeting te verrichten. Het doel is om de inspanningen van overheden en maatschappelijke partijen te volgen en ook de effecten hiervan te laten zien. Op deze manier kunnen de succes- en faalfactoren van het transitieproces worden geëvalueerd (Nieuwsbericht CBS, 15 januari 2018).
Klik hier voor het nieuwsbericht.
Klik hier voor het rapport (3,63 MB).
Klik hier voor meer informatie over het NVC Project PUMA: het einde van verpakken als milieuprobleem. U bent van harte welkom op 4 april 2018 voor de volgende projectbijeenkomst.
Met NVC MERGE (Members-only Environmental Regulations Guide) blijft u op de hoogte van de eisen die op milieugebied gesteld worden aan verpakkingen. MERGE is gratis en exclusief voor NVC-leden.

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse nieuwsoverzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.