HRM en competentieontwikkeling - oktober 2018

31 oktober 2018

Machines versus robots
Bijna 50% van de bedrijven verwacht dat automatisering zal leiden tot een zekere vermindering van hun voltijds personeelsbestand tegen 2022, gebaseerd op de functieprofielen van hun huidige personeelsbestand. Toch verwacht 38% van de ondervraagde bedrijven hun personeelsbestand uit te breiden naar nieuwe productiviteitsverhogende functies, en meer dan een kwart verwacht dat automatisering zal leiden tot het creëren van nieuwe functies in hun bedrijf. Deze bevindingen en nog veel meer over de mens als professional, automatisering en robotisering van de werkplek worden gegeven in de World Economic Forum studie getiteld The Future of Jobs Report 2018. Gezien de golf van nieuwe technologieën en trends die de bedrijfsmodellen verstoren en de veranderende arbeidsverdeling tussen werknemers en machines die de huidige functieprofielen beïnvloeden, verwacht de overgrote meerderheid van de werkgevers die voor dit rapport zijn ondervraagd, dat tegen 2022 de vaardigheden die nodig zijn om de meeste functies uit te voeren, aanzienlijk zullen zijn veranderd. U kunt het rapport hier downloaden (2,53 MB).

Nederlandse industrie positief over automatisering
Een overgrote meerderheid van de Nederlandse industrie heeft een positieve kijk op de toekomstige implementatie van automatisering en robotisering in hun bedrijf, zo blijkt uit een landelijk onderzoek van VNO-NCW. Meer dan 90% van de bedrijven antwoordde 'positief' op de vraag naar hun houding ten opzichte van digitalisering, automatisering en robotisering. Het onderzoek is uitgevoerd bij meer dan 200 leden van diverse brancheverenigingen op het gebied van onder andere elektronica, analytische apparatuur, medicijnen, kunststoffen, chemicaliën en apparatuur-onderhoud. U kunt de onderzoeksresultaten hier downloaden (255 kB).

Leven Lang Leren gestimuleerd door Nederlandse regering
Het moet vanzelfsprekend worden dat iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan blijft ontwikkelen. Daarom komt er een gezamenlijk actieplan van werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en het kabinet. Doel is dat mensen meer invloed ofwel regie krijgen op hun loopbaan en zich kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Dit staat in een brief van een aantal ministers aan de Tweede Kamer gedateerd op 27 september 2018.
In sommige bedrijven en sectoren zijn er al zogeheten individuele leer- en ontwikkelrekeningen, in de vorm van leerrekeningen, vouchers of trekkingsrechten. Deze zijn allemaal bedoeld om de werknemer meer regie te geven over zijn of haar ontwikkeling. Het kabinet gaat uitbreiding ervan stimuleren door verbetering van de randvoorwaarden en belastingaftrek.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.