EU: Lidstaten keuren nieuwe afvalwetgeving goed

31 mei 2018

De lidstaten hebben in het kader van het bredere EU-beleid inzake de circulaire economie een reeks maatregelen goedgekeurd om de EU-afvalwetgeving klaar te maken voor de toekomst. De nieuwe regels zullen bijdragen aan het voorkomen van afval of, wanneer preventie niet mogelijk is, aan het aanzienlijk opvoeren van de recycling van stedelijk en verpakkingsafval. Het storten van afval wordt uitgefaseerd en het gebruik van economische instrumenten, zoals Extended Producer Responsibility (EPR), wordt aangemoedigd.
De nieuwe wetgeving eist dat de lidstaten specifieke maatregelen nemen om prioriteit te verlenen aan preventie, hergebruik en recycling (Persbericht Europese Commissie, 22 mei 2018).
Klik hier voor het persbericht.
Klik hier voor de tekst van de nieuwe richtlijnen.
Klik hier voor meer informatie over de Live Online NVC E-Workshop Sustainable Innovation in Packaging.
Met NVC MERGE (Members-only Environmental Regulations Guide) blijft u op de hoogte van de eisen die op milieugebied gesteld worden aan verpakkingen. MERGE is gratis en exclusief voor NVC-leden.
Klik hier voor meer informatie over het NVC Project PUMA: het einde van verpakken als milieuprobleem. U bent van harte welkom op 27 maart 2019 voor de volgende projectbijeenkomst.

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse nieuwsoverzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.