VNG wil pas in 2015 beslissing over afschaffing statiegeld

06 maart 2012

Het VNG-bestuur vindt dat de beslissing over de afschaffing van statiegeld op grote PET-flessen niet nu al, maar pas in 2015 kan worden genomen als de verduurzamingsagenda van het bedrijfsleven aantoonbaar goede resultaten heeft opgeleverd.
Een VNG-delegatie heeft de afgelopen weken met het bedrijfsleven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderhandeld over een nieuw akkoord over inzameling en hergebruik van verpakkingsmateriaal. Het VNG-bestuur heeft veel waardering voor de bereikte resultaten, maar is van mening dat de afgesproken verduurzaming van de verpakkingen eerst moet worden aangetoond alvorens een beslissing wordt genomen over statiegeld. Het VNG-bestuur legt het bestuursstandpunt over het opschorten van de beslissing over statiegeld voor aan de leden in een officiële ledenraadpleging, met het advies om in te stemmen met het akkoord onder het hierboven genoemde voorbehoud (Persbericht VNG, 5 maart 2012).