VNG: Aanbevelingen Verpakkingenakkoord basis voor gesprekken

12 oktober 2012

Het VNG-bestuur is zeer te spreken over de aanbevelingen van de Commissie Van der Vlist over het Verpakkingenakkoord. Het bestuur nam de aanbevelingen over tijdens de BALV van 12 oktober. De aanbevelingen zijn voor het bestuur uitgangspunt voor de gesprekken met het verpakkende bedrijfsleven en het ministerie van I&M om te komen tot een verduidelijking en aanvulling op de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.
De komende weken zullen gesprekken plaatsvinden over de Raamovereenkomst. De uiteindelijke afspraken legt de VNG begin november voor aan de gemeenten via een schriftelijke ledenraadpleging. Deze zal voor het einde van het jaar zijn afgerond (Nieuwsbericht VNG, 12 oktober 2012).