Verpakken in Europa verrijkt met 26 nieuwe NVC Verpakkingskundigen

27 juni 2012

“Met het NVC-diploma op zak zijn jullie in staat een essentiële bijdrage te leveren aan de verdere innovatiekracht van het Europese bedrijfsleven op het gebied van verpakken. Meer dan vijfhonderd mensen uit diverse landen in Europa (met name Duitsland, België en Nederland), werkzaam bij meer dan driehonderd bedrijven, zijn jullie hierin al voorgegaan. Houd contact met elkaar via de speciale NVC LinkedIn Group NVC Verpakkingskundigen en zorg ervoor dat je op de hoogte blijft van de nieuwe ontwikkelingen. Dat is de beste garantie voor blijvend succes in de toekomst!”
Met deze oproep besloot manager NVC Opleidingen Oscar Faber de diploma-uitreiking NVC Verpakkingskundige op 26 juni in Grand Café De Zalm te Gouda. De geslaagden ontvingen in aanwezigheid van familie, vrienden en collega’s hun diploma.
De volgende edities van de opleidingen starten op 26 september 2012 (NVC Opleiding Verpakkingskundige I) en op 6 februari 2013 (NVC Opleiding Verpakkingskundige II). De eerstvolgende examendatum is 25 januari 2013. De diploma’s NVC Verpakkingskundige I en NVC Verpakkingskundige II zijn erkend in bijna veertig landen en worden naar verwachting in het Europese Kwalificatie Schema (EQF) gekwalificeerd conform EQF6 respectievelijk EQF7 (Persbericht NVC, 27 juni 2012).