Verantwoordingsdag: verpakkingenbelasting levert 6 miljoen meer op dan begroot

16 mei 2012

Woensdag 16 mei is het Verantwoordingsdag. Traditiegetrouw legt het kabinet op deze derde woensdag in mei verantwoording af over het afgesloten kalenderjaar. Het gaat daarbij zowel om verantwoording over de overheidsfinanciën als over het gevoerde beleid.
In het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2011 kunt u op pagina 73 lezen dat de begroting voor de verpakkingenbelasting €282 miljoen bedroeg. Uiteindelijk heeft de verpakkingenbelasting in 2011 €288 miljoen aan inkomsten gegenereerd.