Statiegeld niet langer verplicht: Atsma bereikt akkoord met gemeenten en verpakkend bedrijfsleven

06 maart 2012

Het verpakkende bedrijfsleven gaat de komende jaren minder grondstoffen verbruiken en stelt ambitieuze doelen voor het hergebruik van verpakkingsmateriaal. Gemeenten kunnen daaraan bijdragen door bij de inzameling van afval nog effectiever materialen te scheiden die geschikt zijn voor hergebruik. Over de doelen, aanpak en financiering voor de komende tien jaar heeft staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) een onderhandelakkoord bereikt met delegaties van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het verpakkend bedrijfsleven.De kern van het onderhandelakkoord is volgens staatssecretaris Atsma ‘’dat gemeenten en bedrijven vrij zijn in de keuze van hun middelen, maar zich verplichten tot het bereiken van de gestelde doelen’’. Die keuzevrijheid betekent voor gemeenten dat zij zelf kunnen kiezen tussen voor- of nascheiding van kunststof verpakkingsmateriaal, mits het gesorteerde materiaal aan de normen voor hergebruik voldoet. De bedrijven op hun beurt zijn vrij om al dan niet statiegeld te vragen voor kunststof PET-flessen, mits ze een jaarlijks toenemende hoeveelheid PET-materiaal hergebruiken en zuiniger worden met grondstoffen. Op z’n vroegst per 1 januari 2014 kunnen de bedrijven stoppen met het verrekenen van statiegeld op deze flessen.Het akkoord gaat over de periode van 2013 tot en met 2022, en is een vervolg op de Raamovereenkomst Verpakkingen die eind dit jaar afloopt. Tevens geeft het akkoord uitvoering aan de afspraak in het regeerakkoord om het Afvalfonds af te schaffen. Het verpakkende bedrijfsleven verplicht zich met het akkoord zelf te zorgen voor een robuust en toereikend financieringsstelsel waaruit alle afgesproken activiteiten kunnen worden betaald. Gemeenten krijgen dus hun kosten voor inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval volledig vergoed; daarnaast krijgen zij jaarlijks 20 miljoen euro voor de extra aanpak van zwerfafval. Tegelijk continueert het bedrijfsleven zijn activiteiten in de campagne Nederland Schoon (Nieuwsbericht Rijksoverheid, 5 maart 2012).