Stabiliteit foodbranche getest

12 juli 2012

Het ING Economisch Bureau verwacht dit jaar voor de supermarkten een geringe omzetgroei van 2,0 procent. Voor 2013 is de bank met een groeiverwachting van 1,8 procent nog pessimistischer.
De omzet in de foodbranche staat onder druk door de sombere consument en de dalende koopkracht. Ook in deze tijden zijn er onder ondernemers winnaars en verliezers. De winnaars spelen goed in op het krappere budget en de drukkere agenda van consumenten, schrijft het ING Economisch Bureau in de kwartaalraming ‘Stabiliteit foodbranche getest'.
Door de krimp van de Nederlandse economie dalen de bestedingen van consumenten aan voedingsmiddelen. De relatief stabiele foodbranche blijkt zeker niet ongevoelig voor de staat van de economie. In 2009 en 2011 daalden bestedingen aan voedingsmiddelen. Ook in het 1e kwartaal van 2012 was dit het geval. Door de bezuinigingen en de koopkrachtdaling bij consumenten in 2012 en 2013 zijn onze verwachtingen gematigd. Voor de foodretail wordt een omzetgroei van 1,4% in 2012 verwacht, deze is echter alleen op prijs gebaseerd. Bij foodservice vindt een lichte daling plaats (-0,6%). In de gehele foodbranche neemt het volume nauwelijks meer toe (Kwartaalbericht Food ING Economisch Bureau).