Routekaart vlees gepresenteerd

03 april 2012

De vlees- vleeswaren- en snacksector heeft een eerste officieel exemplaar van het visie- en actieprogramma Routekaart Vlees tot 2030 overhandigd aan het ministerie van EL&I. Onderzocht is welke innovatieve technieken de beste kansen bieden om te komen tot de beoogde energiebesparing van 30% in 2030. De verschillende technieken zijn behandeld in 5 clusters die voor de vleessector erg belangrijk zijn. Naast het realiseren van de beoogde energiebesparing zijn ook technieken geïdentificeerd, die zullen bijdragen aan andere doelen, zoals reductie van derving in de keten, optimalisatie van logistiek, reductie van watergebruik en optimale inzet van verwaarding van nevenstromen.
In het hoofdstuk conserveren komt de verpakking breed aan bod ingegaan wordt dan op MAP-verpakkingen, vacuüm & skin verpakkingen, makkelijk te openen verpakkingen, hersluitbare verpakkingen en de high care productie-omgeving (Wegwijzervleeswereld.nl, 3 april 2012).