Resultaten keuze-experiment over welke factoren van invloed zijn op de groenteconsumptie van jongeren

06 februari 2012

Door Wageningen UR is onderzocht welke factoren van invloed zijn op de groenteconsumptie van jongeren. Uit het keuze-experiment van Wageningen UR blijkt dat smaak belangrijk is en tevens de keuze bepaalt. Gezondheid wordt door jongeren wel belangrijk gevonden maar dit is niet doorslaggevend. De aantrekkelijkheid van het product, veelal op basis van het uiterlijk, is volgens de jongeren weer minder belangrijk, maar is wel een bepalende factor in de uiteindelijke keuze. Mits aantrekkelijk gepresenteerd kan groente als snack worden aangeboden via de school, of via de omgeving van de school (AGF-nieuws, 2 februari 2012).