Raamovereenkomst getekend: verpakkingenbelasting in 2013 vervangen door alternatief financieringsstelsel

29 juni 2012

De verpakkingenbelasting kan per 1 januari 2013 definitief worden afgeschaft. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) en het verpakkende bedrijfsleven hebben een overeenkomst getekend waarmee producenten, importeurs en verkopers van verpakte producten garanderen dat zij de komende 10 jaar de kosten voor inzameling en hergebruik van kunststof verpakkingsmateriaal betalen.
In het Regeerakkoord is een besparing op het Afvalfonds opgenomen ter waarde van €115 miljoen per jaar. De overeenkomst met het bedrijfsleven zorgt voor een solide alternatief voor de verpakkingenbelasting, die in 2008 werd ingevoerd. De afspraken met het verpakkend bedrijfsleven en de daaruit voortvloeiende verplichtingen vertegenwoordigen een waarde van zo’n €1,5 miljard in 10 jaar.
Het financieringsstelsel is in de eerste plaats bedoeld om de gemeenten te vergoeden voor het inzamelen van verpakkingsafval. Voorts staat het bedrijfsleven garant voor €20 miljoen per jaar voor de aanpak van zwerfafval. Daarnaast betaalt het bedrijfsleven een Kennisinstituut Verpakkingen dat voor de komende jaren een ‘verduurzamingsagenda’ gaat opstellen en uitvoeren waarmee de hele verpakkingsketen verduurzaamd wordt (Persbericht Rijksoverheid, 29 juni 2012).