Productschap heldert houdbaarheid snijvleeswaren op

25 april 2012

Een TNO-rapport toont aan dat de houdbaarheid van bepaalde soorten vleeswaren in de winkel langer kan zijn dan de twee dagen (bij 7 °C) of drie dagen (bij 4 °C) die de NVWA zonder onderzoek accepteert.
Bulkvleeswaren zijn vleeswaren die als één stuk worden aangeleverd in de winkel, om daar te worden opgesneden. Volgens richtlijnen van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) mogen winkeliers voor deze producten een houdbaarheid aanhouden van twee dagen (bij 7 °C) of drie dagen (bij 4 °C) na openen van de verpakking. De ervaring heeft echter geleerd dat een langere houdbaarheidstermijn geen enkel probleem hoeft op te leveren.
Als bedrijven zo’n langere termijn willen aanhouden, moeten zij dat met gegevens onderbouwen. Een TNO-rapport, opgesteld in opdracht van het Productschap Vee en Vlees (PVV), geeft deze onderbouwing. Berekeningen tonen aan dat bij voldoende aandacht voor hygiënisch werken, verschillende soorten bulkvleeswaren een houdbaarheid van tien dagen bij 7 °C hebben (VleesMagazine, 24 april 2012).