Oudere vertrouwt informatie foodfabrikant op verpakking

28 augustus 2012

Ouderen hebben over het algemeen vertrouwen in wat voedingsfabrikanten op de verpakking zetten. De meesten (bijna 29%) geven een 6 als rapportcijfer, 25% geeft een 7 en 16% een 8. Wel geeft 17% een magere 5. Dat blijkt uit een gezondheidsonderzoek dat seniorenorganisatie de Unie KBO in mei en juni 2012 heeft uitgevoerd onder zo’n 700 65-plussers. De gemiddelde leeftijd bedroeg 72 jaar. In juli bleek uit de Foodmonitor nog dat een ruime meerderheid van de Nederlanders juist wantrouwend is tegenover voedselproducten. Wereldwijd marktonderzoek van Nielsen had eerder dit jaar ook al aangeven dat veel consumenten niet geloven dat de voedingswaarde op het etiket correct is. Uit het onderzoek van de Unie KBO (uitgevoerd door bureau TeraKnowledge) blijkt verder dat 56% van de ouderen het ‘zeer eens’ tot ‘eens’ is met de stelling dat de informatie over voedingsproducten op de verpakking niet of nauwelijks te lezen is. Ouderen vinden het over het algemeen een goed idee wanneer de industrie het op de verpakking meldt als een product geschikt is voor senioren (EVMI, 28 augustus 2012).