Onderscheid consumenten- en bedrijfsverpakkingen bij afvalbeheersbijdrage verpakkingen

05 december 2012

Bij de verpakkingenbelasting is bij de vaststelling van de tarieven voor de verschillende materiaalsoorten geen onderscheid gemaakt tussen consumentenverpakkingen (B2C) en bedrijfsverpakkingen (B2B).
In het systeem dat 1 januari van start gaat wordt wel onderscheid gemaakt tussen B2C- en B2B-verpakkingen. Bedrijven die aan kunnen tonen dat zij grotendeels B2B-verpakkingen op de Nederlandse markt afzetten, betalen per materiaalsoort een lagere heffing voor hun bedrijfsverpakkingen.
De verpakkingenbelasting wordt vanaf 1 januari 2013 vervangen door een systeem van private heffingen (Nieuwsbericht KVGO, 30 november 2012).