Nederlander wel geïnteresseerd in informatie over voedsel

28 juni 2012

Er wordt zo vaak voetstoots aangenomen en geschreven dat de consument helemaal niet geïnteresseerd is in informatie over voedsel. Reden voor de Foodmonitor van Food for Food en Intomart GFK om dat gewoon eens te meten. En wat blijkt? Bijna de helft van alle Nederlanders heeft behoefte aan meer achtergrondinformatie over vlees-, groente- en fruitproducten (over bijvoorbeeld afkomst, kwaliteit, smaak).
Bijna al het vlees, groente en fruit in de supermarkt wordt merkloos verkocht en zonder al te veel informatie over het product. Tegelijkertijd zie je dat supermarkten zich vrijwel allemaal willen onderscheiden in vers. Onderzocht werd of er geen kans lag voor producenten en leveranciers. Er werd daarom aan 2100 Nederlanders gevraagd of zij behoefte hebben aan meer achtergrondinformatie om een onderscheid te kunnen maken in verschillende vlees-, groente- en fruitproducten.
Uit de resultaten blijkt een groot verschil in informatiebehoefte. 47% geeft aan wel degelijk behoefte te hebben aan meer achtergrondinformatie terwijl 42% hier geen behoefte aan heeft. Maar liefst 60% van de groep 65-plussers geeft aan een behoefte te hebben aan meer informatie tegen 40% van de categorie 18-34. Ook hoger opgeleiden hebben een grotere behoefte aan informatie. Het feit dat bijna de helft aangeeft hier behoefte aan te hebben betekent toch wel een kans voor producenten en leveranciers om zich nog beter te onderscheiden in vers (FoodMonitor, 26 juni 2012).