MSC-rapport kan twijfels keurmerk niet wegnemen

13 januari 2012

Het MSC-keurmerk heeft er niet toe geleid dat de visstanden zijn verbeterd. Wetenschappers keuren een nieuw rapport hierover af, terwijl MSC zelf stelt dat nu is bewezen dat het keurmerk wel degelijk helpt voor een beter milieu. Dit volgens De Volkskrant van 11 januari 2012.
Het genoemde rapport, dat is opgesteld in opdracht van de keuringsinstantie Marine Stewardship Council, is onlangs in Amsterdam gepresenteerd, maar staat al enige tijd online op de website van MSC. MSC wijst voor haar bevindingen vooral op de vooruitgang die is geboekt op onder meer de bijvangst en het ecosysteem. Toch laten de cijfers in het rapport geen overduidelijke vooruitgang zien: van elf visstanden bleven er vijf onveranderd, in drie gevallen ging de visstand achteruit en in net zoveel gevallen ging het er op vooruit met het visaantal. Criticasters, met name afkomstig uit de wetenschap, stellen dat het rapport niet kan waarmaken dat de positieve effecten het gevolg zijn van het MSC-keurmerk (Nieuwsbrief Levensmiddelenkrant, 12 januari 2012).