Motie aangenomen om in 2014 ijkmoment te hebben voor vrijgeven statiegeldsysteem

27 april 2012

Op 26 april is gestemd over de ingediende moties betreffende het verpakkingenbeleid voor de komende 10 jaar in Nederland. Een aantal moties is verworpen en een aantal is aangenomen. Zo is een motie aangenomen om in 2014 een ijkmoment te hebben voor het vrijgeven van het statiegeldsysteem. Volgens de motie moet onder andere het hergebruik van huishoudelijk kunststofafval naar 100 kton. Ook mag PVC niet meer worden gebruikt als verpakkingsmateriaal in supermarkten, tenzij het echt niet anders kan en moeten de gratis kunststof draagtasjes worden afgeschaft.