Mechanische beproevingsmethoden voor hersluitbare kinderveilige verpakkingen

13 december 2012

Bij het testen van de kinderveiligheid van een verpakking wordt gebruik gemaakt van een panel met proefpersonen. Uiteraard maken kleine kinderen hier onderdeel van uit om te testen of een verpakking voor hen moeilijk te openen is. Soms wordt de verpakking ook op volwassenen getest, zoals bij hersluitbare verpakkingen. Voor hen moet een verpakking wel zonder veel moeite te openen zijn, om te voorkomen dat een verpakking na opening niet goed wordt gesloten, en daarmee de inhoud alsnog een gevaar voor kinderen wordt.
Onlangs is een norm definitief geworden met mechanische testmethodes voor hersluitbare kinderveilige verpakkingen die getest zijn volgens ISO 8317 met een panel. Om te voorkomen dat bij kleine wijzigingen de verpakking opnieuw moet worden getest volgens ISO 8317, kan gebruik worden gemaakt van mechanische testmethodes. De norm geeft een beslisboom waaruit kan worden afgeleid of deze methodes kunnen worden gevolgd. Eerst moet worden gekeken of de wijziging wel geschikt is om met de gegeven mechanische testmethoden te beoordelen. Bijvoorbeeld benodigde draai- en knijpkrachten kunnen wel worden beoordeeld maar de 'grip' van een hand op de verpakking, die anders kan zijn bij een veranderde vorm van de verpakking of ander materiaal, niet. Als wordt geconcludeerd dat de wijziging wel kan worden beoordeeld met mechanische beproevingsmethoden, zijn er drie mogelijke uitkomsten. Ten eerste kunnen de mechanische eigenschappen van de verpakking binnen hetzelfde bereik zitten van de originele verpakking, hiermee is ook de aangepaste verpakking kinderveilig. Ten tweede kunnen de mechanische eigenschappen juist totaal afwijken en is een nieuwe beproeving volgens ISO 8317 noodzakelijk is. In het derde geval kunnen er zwakke punten worden geconstateerd en moet de verpakking gedeeltelijk opnieuw moet worden getest volgens ISO 8317, maar dan bijvoorbeeld alleen door een panel met kinderen. De norm geeft een aantal mechanische beproevingsmethoden, waarvan sommigen specifiek zijn voor bepaalde uitvoerings-vormen van sluitingen zoals de druk-en-draaidop.