Hogeschool HAS Den Bosch gaat deelnemen aan een Centre for Biobased Economy

17 januari 2012

Hogeschool HAS Den Bosch gaat deelnemen aan een Centre for Biobased Economy. Vandaag werd bekend dat het plan voor de start van een dergelijk centrum is goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Wageningen University, CAH Dronten, InHolland Delft, Van Hall Larenstein en HAS Den Bosch werken in dit centrum samen aan kennistransitie tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven op het gebied van biobased economy. In een biobased economy worden non-food producten duurzaam vervaardigd uit groene grondstoffen. Het Nederlandse bedrijfsleven kan een grote rol spelen in deze biobased economy vanwege de sterke agro-foodsector, de sterke positie van Nederland als aanvoerland van grondstoffen via de haven van Rotterdam en een sterke chemische industrie. Het Centre for Biobased Economy zal met onderzoek en onderwijs hieraan haar bijdrage leveren (Nieuwsbericht HAS Den Bosch, 16 januari 2012).