Handelsmissie toeleveranciers voedingsmiddelenindustrie naar Roemenië, 1–4 mei 2012

26 maart 2012

In opdracht van NL EVD Internationaal organiseert Rocon van 1 t/m 4 mei 2012 een handelsmissie, gericht op de toeleveranciers voor de voedingsmiddelenindustrie, naar Roemenië. Roemenië vormt met ruim 22 miljoen inwoners een enorme potentiële afzetmarkt. Het traditionele Roemeense levenspatroon maakt plaats voor een westerse manier van consumeren.
De behoefte aan nieuwe voedingsmiddelen- en verpakkingstechnologie is sterk gestegen. Om deze professionaliseringsslag te realiseren is er vanuit de EU geld ter beschikking gesteld middels Structuurfondsen (8 miljard euro, 2007-2013). Roemenië is voor machines en technologie afhankelijk van import. Er wordt jaarlijks voor zo’n 1 miljard euro aan machines, gericht op de voedselverwerkende industrie, ingevoerd.
De deelnemers krijgen in korte tijd een goed beeld van de Roemeense markt voor voedingsmiddelen en de gelegenheid om in contact te komen met lokale overheden, potentiële zakenpartners of klanten in Boekarest en Cluj-Napoca. Een individueel matchmakingsprogramma en een bezoek aan de internationale vakbeurs Agraria in Cluj-Napoca zijn onderdeel van de missie.
De deelnamekosten bedragen 950 euro (excl. btw). De kosten voor reis en verblijf, en eventuele overige, individuele kosten zijn voor eigen rekening. Er kunnen maximaal 15 bedrijven deelnemen. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor NVC-leden. Spoedige aanmelding is gewenst.