Gemeenten stemmen in met verpakkingenakkoord

13 december 2012

De gemeenten stemmen in met de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 en het bijbehorende addendum. Dat blijkt uit een ledenraadpleging die de VNG heeft gehouden; een grote meerderheid van 76% stemde in. Het VNG-bestuur zal de overeenkomst namens alle gemeenten ondertekenen. Daarmee is gegarandeerd dat gemeenten ook in de toekomst verpakkingsmaterialen, zoals glas en kunststof, inzamelen. Eerder gingen het ministerie van IenM en het verpakkende bedrijfsleven al akkoord.
In de raamovereenkomst en het addendum staan belangrijke afspraken over de inzameling en het hergebruik van verpakkingsmaterialen. Ook is een verduurzamingsagenda opgesteld. De komende jaren moeten producenten minder en duurzamere verpakkingsmaterialen gebruiken en bovendien moet een groter deel worden gerecycled. Verder zijn onder meer afspraken gemaakt over de vergoeding die gemeenten krijgen voor het inzamelen van kunststof afval (Persbericht VNG, 12 december 2012).