European Packaging Institutes Consortium EPIC bestaat 10 jaar: samenwerking wordt intensiever

16 januari 2012

De Europese samenwerking op verpakkingsgebied gaat intensiever worden. Speerpunten zijn het milieu, de voedselcontact eigenschappen en de opleidingskwalificaties. Deze conclusie kan getrokken worden uit de projectbijeenkomst van het European Packaging Institutes Consortium (EPIC) van 12 januari 2012. EPIC is het samenwerkingsverband van de nationale verpakkingsinstituten in Europa. Het EPIC-secretariaat wordt gevoerd door het NVC Nederlands Verpakkingscentrum en de projectbijeenkomsten vinden plaats op Schiphol. De bijeenkomst van 12 januari begon met het vieren van het tienjarig bestaan van de EPIC. Daarna kwamen de plannen voor de komende tien jaar (2012-2022) aan bod. Deze worden het komende halfjaar verder uitgewerkt, zodat naar verwachting dit najaar de eerste resultaten te zien zullen zijn.