Etiketinformatie levensmiddelen ook in GS1 DAS

03 december 2012

Er is in 2011 een Europese Verordening 'Voedselinformatie voor consumenten' aangenomen die zegt: 'Uiterlijk eind 2014 moeten marktpartijen die voorverpakte levensmiddelen 'op afstand' te koop aanbieden (zoals webshops) verplichte etiketinformatie online beschikbaar stellen aan de consument voordat de aankoop plaatsvindt'.
Consumenten hebben pas écht wat aan productinformatie als het gehele assortiment van de supermarkt in kaart is gebracht en als deze informatie volledig en betrouwbaar is. De betrouwbaarheid van de productdata zoals ingrediënten is nu echter vaak onvoldoende omdat de informatie vaak niet bij de bron (de fabrikant/merkhouder) vandaan komt.
De sector wil daarom graag dat de fabrikant of merkhouder de bron is voor etiketinformatie. Voor de logistieke stamgegevens wordt de GS1 DAS-artikeldatapool al gebruikt. Daarom gaat de wettelijk verplichte etiketinformatie ook via GS1 DAS geregistreerd en uitgewisseld worden.
In 2012 is door een werkgroep, bestaande uit retailers en fabrikanten, onderzocht welke informatie via GS1 DAS uitgewisseld zou moeten worden en of dit technisch mogelijk is. In 2013 gaat de eerste pilotgroep van start. Hierna volgt een snelle uitrol naar alle aangesloten leveranciers uit de levensmiddelensector om op tijd de gegevens voor de consument beschikbaar te kunnen hebben (Nieuwsbrief GS1, 27 november 2012).