CO2-label beperkt van invloed op voedselkeuzegedrag consument

13 maart 2012

Is een CO2-label - de aanduiding hoeveel CO2–uitstoot met een product gemoeid is - voor voedingsmiddelen van invloed op de houding en het aankoopgedrag van de consument? Het effect is gering, maar aanvullende informatie kan de zeggingskracht van het label effectiever maken. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR (University & Research centre) naar het effect van diverse CO2-labels in de omgeving van een bedrijfsrestaurant. Voor het onderzoek zijn twee soorten labelregimes gebruikt: een zgn. licht regime, waarbij een zwart-wit label de CO2-uitstoot alleen in cijfers weergeeft en een intensief regime, met gekleurde labels dat ook het referentiekader aangeeft, zodat de bezoeker kan zien of de gemaakte keuze een relatief hoge of lage CO2-uitstoot heeft. Tegelijkertijd is in het intensieve regime allerlei, aanvullende informatie aangereikt. Analyse van de aankopen van alle bezoekers van het Restaurant van de Toekomst laat zien dat de verschillen tussen geen, een licht of een intensief labelregime relatief klein zijn. Het lichte labelingsregime heeft geen aantoonbaar effect op de aankoop van lunchproducten. Het experiment geeft wel duidelijke aanwijzingen dat het intensieve labelingsregime een CO2-verminderend effect heeft op de samenstelling van de lunch. De consumptie mineraalwater nam onder dit labelingsregime af met circa 12%. Die van kraanwater nam duidelijk toe met circa 8% (AGF-Nieuws, 13 maart 2012).