Amendement ingediend om afschaffing verpakkingenbelasting ongedaan te maken.

28 juni 2012

Tweede Kamerleden Groot en Monasch hebben een amendement ingediend om de bij het Belastingplan 2012 voorziene afschaffing van de verpakkingenbelasting per 1 januari 2013 ongedaan te maken.