Algemeen Overleg Tweede Kamer 27 maart: voorbehoud bij afschaffen statiegeld

28 maart 2012

De Kamer voerde 27 maart opnieuw overleg met Atsma over afval en grondstoffen, met als belangrijkste onderwerp het afschaffen van statiegeld op PET-flessen voor frisdrank en water. VVD en PVV zijn voor afschaffen. Ook het CDA stemt daarmee in. Maar de partij maakt een voorbehoud. Zij wil in 2014 terug kunnen komen op het besluit als blijkt dat de doelen voor hergebruik van kunststofverpakkingen niet worden gehaald. D66 kiest eveneens voor deze ‘ja, mits’. PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren willen het statiegeld behouden. Zij verwijten Atsma onjuiste cijfers te geven over de kosten van statiegeld en het alternatieve inzamelingssysteem Plastic Heroes.
De staatssecretaris noemde de discussie over de precieze kosten niet zinvol. Volgens hem is er overeenstemming over het doel om over tien jaar 52% van de kunststofverpakkingen te hergebruiken. Het bedrijfsleven kiest de middelen om dit te bereiken, aldus Atsma. Als statiegeld goedkoper zou zijn, zouden frisdrankfabrikanten en supermarktbedrijven daar wel voor kiezen, zei hij. Hij bleef het antwoord schuldig op de vraag van de oppositie hoe de overheid erop gaat toezien dat de doelen worden bereikt en welke maatregelen er volgen als dat niet het geval is. In het verpakkingenakkoord zijn nog geen afspraken gemaakt over certificering en monitoring van de gemaakte afspraken. Volgens Atsma moet daarover eind van dit jaar helderheid bestaan.
De VNG heeft zich ondertussen gedistantieerd van de afspraak over het statiegeld in het voorlopige verpakkingsakkoord. Een kleine meerderheid van de leden wil pas in 2015 beslissen over het statiegeld, aan de hand van de resultaten die dan zijn behaald met het recyclen van kunststof verpakkingen. Een aanzienlijke minderheid van de gemeenten wil het huidige statiegeldsysteem handhaven.
Atsma zei desondanks vaart te willen maken met de uitvoering van het akkoord. Daarbij zegde hij een lijst met criteria toe aan de hand waarvan kabinet en parlement over twee jaar kunnen beslissen of er definitief wordt gekozen voor een systeem zonder statiegeld (FD.nl, 28 maart 2012).