NVC Opleiding Verpakkingskundige I - midden kader (Klassikaal en bedrijfsbezoeken)

De opleiding

De opleiding levert u een grondige kennis van de productie van verpakkingen, de eigenschappen en de (on)mogelijkheden van verpakkingsmaterialen en de vele factoren die van belang zijn voor het goed inzetten van verpakkingen in het verpakkingsproces. U bent na afloop van de opleiding in staat de kwetsbaarheden van het product te analyseren en op basis daarvan de juiste verpakking te bepalen. U leert ook met functionele analyses van verpakking en product verbeteringen en/of kostenbesparingen in kaart te brengen.

Tijdens de opleiding bezoekt u productielocaties van verpakkingsmaterialen, waardoor u de verpakkingsproductieprocessen daadwerkelijk in de praktijk ervaart.

De lesdagen vinden plaats in blokken van drie aaneengesloten dagen per maand.

Tijdens de gehele opleiding wordt u ondersteund vanuit de NVC Online leeromgeving en zo heeft u de lesmaterialen, het lesprogramma, de voorbereidingen en oefenvragen continu online tot uw beschikking. In aanvulling op de live fysieke lessen en bedrijfs-studiebezoeken kunt u dus op ieder tijdstip en op iedere locatie de stof nog eens goed bestuderen. Klik hier om de online leeromgeving te ervaren.

Uiteraard kunt u gedurende de opleiding ook uw NVC contactpersoon bereiken voor uw vragen.

De opleidingstaal is zakelijk Engels om de effectiviteit van het functioneren in de bedrijfsorganisatie zo groot mogelijk te maken en omdat veel verpakkingsterminologie en -literatuur een Engelstalige grondslag heeft. Dit houdt in dat zowel lesmaterialen, opdrachten en lessen in het Engels zijn. Bij het gebruik van Engels wordt rekening gehouden met het niveau van taalbeheersing van de bedrijfsstudenten en in het algemeen gaat dit goed. Twijfelt u over uw taalvaardigheid, neem dan even contact op met ons.

Voor wie

De opleiding is bestemd voor diegenen die (mede)verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsbeslissingen over het verpakkingsproces (productie, engineering), dan wel het ontwerpen van verpakkingen en/of de keuzes voor de verpakkingsmaterialen en de verpakkingsmachines. 

Zij hebben in hun werk een holistische kijk op het verpakken nodig in combinatie met de cognitieve en praktische vaardigheden om met succes creatieve én toepasbare oplossingen voor de verpakkingsvraagstukken te kunnen vinden, waar de organisatie zich voor gesteld ziet. Zij werken veelal in het verpakkende bedrijfsleven, bij retailers of bij leveranciers-producenten van verpakkingen, verpakkingsmachines of daaraan gerelateerde diensten (design, bedrukken, etiketteren, logistiek, QA, etcetera).

Qua functie-omschrijving gaat het om bijvoorbeeld productontwikkelaars, packaging developers, packaging managers, verpakkingstechnologen, accountmanagers (bij verpakkings- en machineleveranciers, leveranciers), packaging coordinators, private label managers, materials engineers en quality assurance technologists.

Meer dan zeshonderd bedrijfsprofessionals hebben inmiddels de opleiding afgerond en het internationale EQF5-referenced Diploma NVC Packaging Professional behaald.

Contacteer voor meer informatie Oscar Faber via o.faber@nvc.nl of Irma Walstra via opleidingen@nvc.nl of bel: +31-(0)182-512411.

Programma

Product-Verpakkingscombinatie (3 dagen)
De invloed van producten op de keuze van het verpakkingsmateriaal én de invloed van de verpakking op het product vormen het hart van de opleiding. Uitgangspunt hiervoor zijn de gebruiks- en productfunctionaliteiten. U verkrijgt inzicht in de verschillende spelers van het verpakkingsproces en de eisen waaraan een verpakking door de gehele supply chain van verpakte producten moet voldoen.

Dit onderdeel wordt in de volgende lessen gedoceerd:

 • Functionaliteiten van verpakkingen (1 dag)
 • Kwetsbaarheden van producten (1 dag)
 • Testmethodes (0,5 dag)
 • Duurzame en gevaarlijke goederen (0,5 dag)

Verpakkingsmaterialen (12,5 dagen)
Specifieke karakteristieken en gedrag van verpakkingsmaterialen hebben invloed op product-verpakkingscombinaties. Kennis van en inzicht in deze materialen biedt de mogelijkheid efficiëntere verpakkingsoplossingen te vinden en kostenbesparingen door te voeren.

Dit onderdeel wordt in de volgende lessen en bedrijfsbezoeken gedoceerd:

 • Hout (0,5 dag)
 • Papier en karton (2 dagen)
 • Metaal (1 dag)
 • Kunststoffen (rigide en flexibele) (4,5 dagen)
 • Biopolymeren (0,5 dag)
 • Glas (1 dag)
 • Druktechnieken (1 dag)
 • Verpakkingslijmen (1 dag)
 • Verpakkingsspecificaties 1 dag)

Wetgeving (1,5 dagen)
In de supply chain van verpakte producten zijn wetgeving, verordeningen en richtlijnen van toepassing. Dit brengt consequenties met zich mee voor o.a. vervoer, verhandelen en bewaren van verpakte producten. Bij dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan het omgaan met en het voldoen aan deze wet- en regelgeving, zoals etiketteringsvoorschriften en Essentiële Eisen.

Dit onderdeel wordt in de volgende lessen gedoceerd:

 • Essentiële eisen en Verpakkingen en milieu (0,5 dag)
 • Wetgeving Voedselcontact materialen en Etikettering (0,5 dag)
 • Gevaarlijke stoffen (0,5 dag)

Processen (2,5 dagen)
De diverse elementen zoals wetgeving, karakteristieken van materialen of functionaliteiten van verpakkingen komen in deze lessen samen en geven inzicht in het integrale proces van het verpakken. Daarbij wordt ingegaan op verpakkingsmachines, doseer- en sluitprocessen en na afloop bent u bekend met verpakkingslijnen en weet u welke machines voor welke doeleinden te gebruiken.

Dit onderdeel wordt in de volgende lessen en bedrijfsbezoeken gedoceerd:

 • Machinetechnieken (2 dagen)
 • Verpakkingsprocessen (0,5 dag)

Bedrijfskunde (2,5 dagen)
Naast het produceren en de meer technische aspecten in verpakkingsprocessen moet ook rekening worden gehouden met bedrijfskundige aspecten van verpakkingsmaterialen en verpakte producten. Tijdens dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan de marktwaarde van verpakkingen. Ook komen distributie en de kostenbesparing door de gehele supply chain van verpakte producten heen aan bod.

Dit onderdeel wordt in de volgende lessen gedoceerd:

 • Marketingperceptie (1 dag)
 • Kostenbesparingen (0,5 dag)
 • Fysieke distributie (1 dag)

Examentraining (1 dag)
Ter afronding van de opleiding en ter voorbereiding op het examen wordt een eendaagse training aangeboden waarin de cursisten zicht krijgen op de eindtermen en exameneisen. Alle opgedane kennis kan worden toegepast in opgaven, voorbeeldexamenvragen en vragen van de (mede)cursisten.

Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met Oscar Faber, Manager Opleidingen en Trainingen.

 

Corona proof

De opleiding is geheel Corona Proof, wat inhoudt dat de opleiding (fysieke klassikale lessen én bedrijfs-studiebezoeken) conform RIVM-richtlijnen plaatsvindt.

Planning

De opleiding duurt 23 dagen die verdeeld zijn over 10 maanden. De lesdagen vinden plaats in blokken van drie aaneengesloten dagen per maand, inclusief bedrijfsbezoeken.
Lestijden zijn op woensdagen en donderdagen van 09.30 tot 16.00 uur en op vrijdagen van 8.30 tot 15.00 uur.


Startmoment

24 mrt 2021

NVC Opleiding Verpakkingskundige I - midden kader (Klassikaal en bedrijfsbezoeken)

Voor een overzicht van de lesdata klik hier.
Kosten leden: € 7.450,00 Kosten niet-leden: € 8.850,00

Internationale studenten kunnen gebruik maken van het NVC full-service arrangement. Hotel, diner en transfer naar en van de leslocaties en bedrijfsbezoeken worden daarin verzorgd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NVC-verenigingskantoor.

Diploma

Na afloop volgt het onafhankelijke EQF5 (European Qualifications Framework) referenced examen. Bij slagen ontvangt u het diploma NVC Packaging Professional I.

Gediplomeerden worden opgenomen in het Register NVC Packaging Professionals. Voor meer informatie over dit register, kunt u contact opnemen met Oscar Faber.

Docenten en opleidingsteam

Onze docenten zijn werkzaam in de praktijk in de werkvelden van het verpakken die in de opleiding aan bod komen. Zij verwerken de nieuwste ontwikkelingen in de lessen.
De docenten begeleiden u tijdens de lesdagen, kennen uw praktijksituatie en leggen verbanden tussen de theorie en uw praktijk. Resultaat is een levendige en goed toegankelijke leerstof.

Voor al uw vragen voor en tijdens de opleiding staat ons opleidingsteam voor u klaar:


Oscar Faber
Individueel studieadvies


Irma Walstra
Opleidingssupport

 

Kosten

NVC-leden betalen € 7.450,00. Niet-leden betalen € 8.850,00. Meer weten over het NVC-lidmaatschap? Klik hier.

Bedragen zijn inclusief koffie/thee, lunch en hand-outs, exclusief examen-, reis- en verblijfkosten en btw.
Internationale studenten kunnen gebruik maken van het NVC full-service arrangement. Hotelovernachtingen, diners en vervoer naar en van de leslocaties zijn inbegrepen. Neem hiervoor contact op met het NVC-vereningskantoor.

Examenkosten bedragen ca €500,00 exclusief btw.

Reviews

"De NVC Opleiding Verpakkingskundige I vraagt om leerdiscipline en verdieping in materialen, producten en processen. Toch was deze inspanning voor mij goed te doen naast een volledige baan en een gezin met jonge kinderen. Mede dankzij deze opleiding ben ik van Inkoper verpakkingen Packaging Manager geworden en ben ik nu bezig met de NVC Opleiding Verpakkingskundige II."
Packaging Manager

"Ik vind de NVC Opleiding Verpakkingskundige I nog steeds een aanrader voor mensen die nieuw zijn in de verpakkingswereld en met een diversiteit van verpakkingen te maken gaan krijgen in hun job. De opleiding is een goede basis en de bedrijfsbezoeken zijn zeker van grote waarde. Ik grijp af en toe nog wel eens terug naar de opleiding als naslagwerk en dat heeft me al goed geholpen."
Packaging innovation technologist

"Mijn studiegenoten van de NVC Opleidingen Verpakkingskundige I en II zijn nu waardevolle contacten in mijn netwerk, diepgaand dankzij de vele NVC activiteiten en continu via de NVC Linkedin Group."
New Product Quality Engineer

 

Meer informatie?

Heeft u vragen over de opleiding en/of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. We kunnen dan ook een of meer van de vele positieve bedrijfsreferenties wereldwijd doornemen. We zijn bereikbaar via opleidingen@nvc.nl of telefoon: +31-(0)182-512411.

Preview opleiding

Gedurende de opleiding heeft u toegang tot de moderne online NVC leeromgeving en zo heeft u de lesmaterialen, het lesprogramma, de voorbereidingen en oefenvragen continu online tot uw beschikking zodat u kunt studeren wanneer u wilt. Klik hier om de online leeromgeving te ervaren.