NVC Opleiding Verpakkingskundige I (Live Hybride met bedrijfs-studiebezoeken)

De opleiding

De opleiding levert u een grondige kennis van de productie van verpakkingen, de eigenschappen en de (on)mogelijkheden van verpakkingsmaterialen en de vele factoren die van belang zijn voor het goed inzetten van verpakkingen in het verpakkingsproces. U bent na afloop van de opleiding in staat de kwetsbaarheden van het product te analyseren en op basis daarvan de juiste verpakking te bepalen. U leert ook met functionele analyses van verpakking en product verbeteringen en/of kostenbesparingen in kaart te brengen.
 
Bedrijfs-studiebezoeken aan productielocaties van verpakkingsmaterialen, waarbij u de verpakkingsproductieprocessen daadwerkelijk in de praktijk ervaart, zijn een integraal onderdeel van het curriculum. Ieder studiebezoek wordt in de klassikale les geïntroduceerd door de docent, aan de hand van een educatieve video-impressie, zodat de essentiële kenniselementen worden overgedragen. Rekening houdend met de variërende Corona-maatregelen, wordt er uiteraard alles aan gedaan ook de daadwerkelijk fysieke bedrijfsbezoeken voorafgaand aan het examen doorgang te doen vinden. 
 
De klassikale lessen vinden plaats in blokken van drie aaneengesloten dagen per maand en wel in Live Hybride vorm. Live Hybride opleiden bij NVC maakt het mogelijk voor de student fysiek aanwezig te zijn dan wel de les live online te volgen, vanaf iedere locatie wereldwijd.
Klik hier om het NVC Hybride klaslokaal te ervaren.

Tijdens de gehele opleiding wordt u ondersteund vanuit de NVC Online leeromgeving en zo heeft u de lesmaterialen, het lesprogramma, de voorbereidingen en oefenvragen continu online tot uw beschikking. In aanvulling op de live lessen en bedrijfs-studiebezoeken kunt u dus op ieder tijdstip en op iedere locatie de (opnames van de) gegeven lessen en de achterliggende lesstof nog eens goed bestuderen. 
Klik hier om de NVC online-leeromgeving te ervaren.
 
Uiteraard kunt u gedurende de opleiding ook uw NVC contactpersoon bereiken voor uw vragen.
 
De opleidingstaal is zakelijk Engels om de effectiviteit van het functioneren in de bedrijfsorganisatie zo groot mogelijk te maken en omdat veel verpakkingsterminologie en -literatuur een Engelstalige grondslag heeft. Dit houdt in dat zowel lesmaterialen, opdrachten en lessen in het Engels zijn. Bij het gebruik van Engels wordt rekening gehouden met het niveau van taalbeheersing van de bedrijfsstudenten en in het algemeen gaat dit goed. Twijfelt u over uw taalvaardigheid, neem dan even contact op met ons.
 

Voor wie

De opleiding is bestemd voor diegenen die (mede)verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsbeslissingen over het verpakkingsproces (productie, engineering), dan wel het ontwerpen van verpakkingen en/of de keuzes voor de verpakkingsmaterialen en de verpakkingsmachines. 

Zij hebben in hun werk een holistische kijk op het verpakken nodig in combinatie met de cognitieve en praktische vaardigheden om met succes creatieve én toepasbare oplossingen voor de verpakkingsvraagstukken te kunnen vinden, waar de organisatie zich voor gesteld ziet. Zij werken veelal in het verpakkende bedrijfsleven, bij retailers of bij leveranciers-producenten van verpakkingen, verpakkingsmachines of daaraan gerelateerde diensten (design, bedrukken, etiketteren, logistiek, QA, etcetera).

Qua functie-omschrijving gaat het om bijvoorbeeld productontwikkelaars, packaging developers, packaging managers, verpakkingstechnologen, accountmanagers (bij verpakkings- en machineleveranciers, leveranciers), packaging coordinators, private label managers, materials engineers en quality assurance technologists.

Meer dan 'zevenhonderd bedrijfsprofessionals hebben inmiddels de opleiding afgerond en het internationale EQF5-referenced Diploma NVC Packaging Professional behaald.

Contacteer voor meer informatie Oscar Faber via o.faber@nvc.nl of Irma Walstra via opleidingen@nvc.nl of bel: +31-(0)182-512411.

Programma

Product-Verpakkingscombinatie (3 dagen)
De invloed van producten op de keuze van het verpakkingsmateriaal én de invloed van de verpakking op het product vormen het hart van de opleiding. Uitgangspunt hiervoor zijn de gebruiks- en productfunctionaliteiten. U verkrijgt inzicht in de verschillende spelers van het verpakkingsproces en de eisen waaraan een verpakking door de gehele supply chain van verpakte producten moet voldoen.

Dit onderdeel wordt in de volgende lessen gedoceerd:

 • Functionaliteiten van verpakkingen (1 dag)
 • Kwetsbaarheden van producten (1 dag)
 • Testmethodes (0,5 dag)
 • Duurzame en gevaarlijke goederen (0,5 dag)

Verpakkingsmaterialen (12,5 dagen)
Specifieke karakteristieken en gedrag van verpakkingsmaterialen hebben invloed op product-verpakkingscombinaties. Kennis van en inzicht in deze materialen biedt de mogelijkheid efficiëntere verpakkingsoplossingen te vinden en kostenbesparingen door te voeren.

Dit onderdeel wordt in de volgende lessen en bedrijfsbezoeken gedoceerd:

 • Hout (0,5 dag)
 • Papier en karton (2 dagen)
 • Metaal (1 dag)
 • Kunststoffen (rigide en flexibele) (4,5 dagen)
 • Biopolymeren (0,5 dag)
 • Glas (1 dag)
 • Druktechnieken (1 dag)
 • Verpakkingslijmen (1 dag)
 • Verpakkingsspecificaties 1 dag)

Wetgeving (1,5 dagen)
In de supply chain van verpakte producten zijn wetgeving, verordeningen en richtlijnen van toepassing. Dit brengt consequenties met zich mee voor o.a. vervoer, verhandelen en bewaren van verpakte producten. Bij dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan het omgaan met en het voldoen aan deze wet- en regelgeving, zoals etiketteringsvoorschriften en Essentiële Eisen.

Dit onderdeel wordt in de volgende lessen gedoceerd:

 • Essentiële eisen en Verpakkingen en milieu (0,5 dag)
 • Wetgeving Voedselcontact materialen en Etikettering (0,5 dag)
 • Gevaarlijke stoffen (0,5 dag)

Processen (2,5 dagen)
De diverse elementen zoals wetgeving, karakteristieken van materialen of functionaliteiten van verpakkingen komen in deze lessen samen en geven inzicht in het integrale proces van het verpakken. Daarbij wordt ingegaan op verpakkingsmachines, doseer- en sluitprocessen en na afloop bent u bekend met verpakkingslijnen en weet u welke machines voor welke doeleinden te gebruiken.

Dit onderdeel wordt in de volgende lessen en bedrijfsbezoeken gedoceerd:

 • Machinetechnieken (2 dagen)
 • Verpakkingsprocessen (0,5 dag)

Bedrijfskunde (2,5 dagen)
Naast het produceren en de meer technische aspecten in verpakkingsprocessen moet ook rekening worden gehouden met bedrijfskundige aspecten van verpakkingsmaterialen en verpakte producten. Tijdens dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan de marktwaarde van verpakkingen. Ook komen distributie en de kostenbesparing door de gehele supply chain van verpakte producten heen aan bod.

Dit onderdeel wordt in de volgende lessen gedoceerd:

 • Marketingperceptie (1 dag)
 • Kostenbesparingen (0,5 dag)
 • Fysieke distributie (1 dag)

Examentraining (1 dag)
Ter afronding van de opleiding en ter voorbereiding op het examen wordt een eendaagse training aangeboden waarin de cursisten zicht krijgen op de eindtermen en exameneisen. Alle opgedane kennis kan worden toegepast in opgaven, voorbeeldexamenvragen en vragen van de (mede)cursisten.

Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met Oscar Faber, Manager Opleidingen en Trainingen.

 

Planning

De opleiding duurt 23 dagen die verdeeld zijn over 10 maanden. De lesdagen vinden plaats in blokken van drie aaneengesloten dagen per maand, inclusief bedrijfsbezoeken.
Lestijden zijn op woensdagen, donderdagen en vrijdagen van 09.30 tot 16.00 uur.


Startmoment

20 mrt 2024

NVC Opleiding Verpakkingskundige I (Live Hybride met bedrijfs-studiebezoeken)

Voor een overzicht van de lesdagen klik hier.  
Kosten leden: € 8.215,00 Kosten niet-leden: € 9.760,00

Internationale studenten kunnen gebruik maken van het NVC full-service arrangement. Hotel, diner en transfer naar en van de leslocaties en bedrijfsbezoeken worden daarin verzorgd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NVC-verenigingskantoor.

Methode

De lessen worden Live Hybride gegeven waarbij de studenten er voor kunnen kiezen wel of niet fysiek op de leslocatie bij de les aanwezig te zijn. 
 
Alle lessen worden opgenomen. Ze kunnen vanuit de 24/7 NVC online-leeromgeving altijd door de bedrijfsstudenten worden herbekeken. Ook al het lesmateriaal is in de 24/7 online-leeromgeving aanwezig ter bestudering vooraf, tijdens, dan wel na afloop van de lessen. 
 
De lessen worden gegeven door live docenten, ondersteund door een NVC E-Course Technische Onderwijsassistent (ETOA). De docent beantwoordt tijdens én desgewenst na afloop van de lessen alle studentvragen.
 
 

 

Diploma

Na afloop volgt het onafhankelijke EQF5 (European Qualifications Framework) referenced examen. Bij slagen ontvangt u het diploma NVC Packaging Professional I tijdens de jaarlijkse diploma-uitreiking NVC Packaging Professionals.

Gediplomeerden worden opgenomen in het Register NVC Packaging Professionals. Voor meer informatie over dit register, kunt u contact opnemen met Oscar Faber.

Docenten en opleidingsteam

Onze docenten zijn werkzaam in de praktijk in de werkvelden van het verpakken die in de opleiding aan bod komen. Zij verwerken de nieuwste ontwikkelingen in de lessen.
De docenten begeleiden u tijdens de lesdagen, kennen uw praktijksituatie en leggen verbanden tussen de theorie en uw praktijk. Resultaat is een levendige en goed toegankelijke leerstof.

Voor al uw vragen voor en tijdens de opleiding staat ons opleidingsteam voor u klaar:


Oscar Faber
Individueel studieadvies


Irma Walstra
Opleidingssupport

 

Kosten

In 2024 betalen NVC-leden € 8.215,00. Niet-leden betalen € 9.760,00.

Meer weten over het NVC-lidmaatschap? Klik hier.

Bedragen zijn inclusief koffie/thee, lunch en hand-outs, exclusief examen-, reis- en verblijfkosten en btw.
Internationale studenten kunnen gebruik maken van het NVC full-service arrangement. Hotelovernachtingen, diners en vervoer naar en van de leslocaties zijn inbegrepen. Neem hiervoor contact op met het NVC-vereningskantoor.

De kosten voor het examen kunt u vinden op de website van de Stichting NVC Examens. Deze kosten worden aan het einde van de opleiding gefactureerd door de Stichting NVC Examens.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de opleiding en/of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. We kunnen dan ook een of meer van de vele positieve bedrijfsreferenties wereldwijd doornemen. We zijn bereikbaar via opleidingen@nvc.nl of telefoon: +31-(0)182-512411.