Wetgeving non-food – september 2023

03 oktober 2023

Schadelijke stoffen – EU wet- en regelgeving in de EU
SGS meldt dat ECHA een raadpleging is gestart over de toevoeging van zes chemische stoffen aan de lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).
Elf EU-brancheorganisaties hebben hun bezorgdheid (456 kB) geuit over de herziening van de CLP-verordening. Een van hun zorgen is de voorgestelde eis van een minimale lettergrootte van 1,4mm x-hoogte voor producten onder de 3L in plaats van 1,2 mm. In een onderzoek (1,23 MB) in opdracht van CEPE werd geen verschil gevonden in de leesbaarheid van de twee lettergrootten op een afstand van 30cm.
De Duitse autoriteiten hebben hun voorstel om bisfenolen met hormoonverstorende eigenschappen te beperken ingetrokken. Ze zijn van plan een bijgewerkt voorstel in te dienen bij ECHA zodra ze de informatie uit de raadpleging in overweging hebben genomen en de reikwijdte van de beperking hebben aangepast.
Blootstelling aan Bisfenol A (BPA) in Europa ligt ver boven aanvaardbare veiligheidsniveaus voor de gezondheid, volgens een briefing gepubliceerd door het European Environment Agency (EEA). Dit vormt een potentieel gezondheidsrisico voor miljoenen mensen.

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving buiten de EU
VK: SGS meldt dat de regering de WTO in kennis heeft gesteld (75 kB) van een voorstel tot wijziging van de verplichte classificatie- en etiketteringslijst onder de GB CLP Regulation.
VS: Het Witte Huis heeft een rapport (1,52 MB) gepubliceerd over duurzame chemie. Het rapport geeft een overzicht van de huidige activiteiten van de federale overheid en identificeert kritieke hiaten in de gegevens en onderzoeksbehoeften, evenals andere mogelijkheden voor strategische actie, met als doel de federale programma's en activiteiten te coördineren.

Geneesmiddelen
Saoedi-Arabië
: De FDA heeft een document (476 kB) gepubliceerd met eisen voor hersluitbare verpakkingen voor geneesmiddelen die een aanzienlijk risico op toxiciteit voor kinderen kunnen veroorzaken als ze per ongeluk worden ingenomen en waarin de lijst met geneesmiddelen wordt gedefinieerd waarvoor een kindveilige verpakking nodig is.
VS: De FDA heeft een stabilisatieperiode van 1 jaar aangekondigd om tegemoet te komen aan de extra tijd die handelspartners in de farmaceutische toeleveringsketen nodig kunnen hebben om te voldoen aan de vereisten van de Drug Supply Chain Security Act (DSCSA) voor elektronische tracering van geneesmiddelen op verpakkingsniveau. De FDA heeft ook een aantal richtsnoeren toegevoegd.

Erkenning van CE-markering in het VK
De regering heeft aangekondigd de erkenning van de CE-markering voor het op de markt brengen van de meeste goederen in Groot-Brittannië voor onbepaalde tijd te willen verlengen, na december 2024. Producten hebben een CE-markering nodig voor verkoop in de EU, de UKCA-markering wordt niet erkend.

Onderzoek
University of Rhode Island-onderzoek toont dat blootstelling aan microplastics via het drinkwater gedragsveranderingen bij muizen teweegbrengt. De muizen begonnen zich vreemd te bewegen en te gedragen. Zij vertoonden gedrag dat lijkt op dementie bij mensen. De studie (3,62 MB) is gepubliceerd in het International Journal of Molecular Sciences.
Uit onderzoek van de University of Illinois at Urbana-Champaign blijkt dat blootstelling aan de hormoonverstorende chemische stof di-isononyl ftalaat (DiNP) de zwangerschap van muizen verstoort. DiNP wordt vaak aangetroffen in plastic producten zoals verpakkingen.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.