Wetgeving non-food – september 2020

28 september 2020

EACH en CLP
In augustus 2020 heeft de EC de 15e Aanpassing aan de Technische en Wetenschappelijke Vooruitgang (ATP-15) van de CLP-verordening gepubliceerd, ingangsdatum 1 maart 2022. 37 nieuwe vermeldingen zijn toegevoegd aan bijlage VI, 21 zijn herzien en 2 zijn verwijderd. ATP-16 is ook onderweg; SGS meldt dat de EU in juli 2020 de WTO heeft geïnformeerd.
FPF meldt dat de EC Verordening (EU) 2020/1149 heeft aangenomen die de REACH Lijst van beperkingen (Bijlage XVII) zal wijzigen door diisocyanaten op te nemen. De EU heeft de WTO ook in kennis gesteld van haar voornemen in bijlage XVII een beperking op te nemen voor perfluorkoolstofcarbonzuren met 9 tot 14 koolstofatomen in de keten (C9-C14 PFCAs), en voor de zouten en aanverwante stoffen daarvan.
ECHA heeft een rapport (2,26 MB) gepubliceerd over de gevolgen van REACH-beperkingen en -autorisaties voor de vervanging van gevaarlijke chemische stoffen, alsmede een rapport (355 kB) over zijn eigen vervangingsondersteunende activiteiten.

FAQs over Unique Device Identification (UDI) System voor medische hulpmiddelen
De EC heeft FAQs gepubliceerd over het Unique Device Identification (UDI) systeem voor medische hulpmiddelen.

VS: FDA-waarschuwt voor handreinigers verpakt in voedsel- en drankverpakkingen
De FDA waarschuwt consumenten voor handreinigers op basis van alcohol die worden verpakt in verpakkingen die op voedsel- of drankverpakkingen lijken en die bij inname het risico van ernstig letsel of de dood met zich mee kunnen brengen.

Hormoonontregelaars (EDCs) en PFAS
Uit UBA-onderzoek is gebleken dat kinderen en jongeren in Duitsland tussen de 3 en 17 jaar te veel PFAS in hun bloed hebben. Een artikel (495 kB) over het onderzoek is gepubliceerd in het International Journal of Hygiene and Environmental Health.
CHEM Trust heeft een EU-beleidsvoorstel (1,14 MB) gepubliceerd over het beschermen van mensen en dieren tegen EDCs. De Lancet Diabetes & Endocrinologie heeft twee artikelen over EDCs gepubliceerd. In het eerste artikel (abstract) geven New York University onderzoekers een samenvatting van het bewijsmateriaal uit eerdere studies over de gevolgen van EDCs voor de menselijke gezondheid. In het tweede artikel (abstract) kijken onderzoekers van Duke University naar de regulerende aanpak om de blootstelling aan EDCs te beperken.

Nanomaterialen
ECHA meldt dat de OESO twee documenten heeft gepubliceerd voor het testen van gefabriceerde nanomaterialen: Richtsnoer 317 (2,49 MB) en Richtsnoer 318 (1,91 MB). Beide zijn van toepassing op tests in het kader van REACH en kunnen worden gebruikt voor de informatievereisten voor nanomaterialen die op 1 januari 2020 van kracht zijn geworden.
Het JRC heeft een verslag (5,72 MB) gepubliceerd over de Global Summit on Regulatory Science 2019 Nanotechnology and Nanoplastics.

NL: Sigarettenpakjes per 1 oktober 2020 dezelfde donkergroen-bruine kleur
In Nederland krijgen sigarettenpakjes per 1 oktober 2020 allemaal dezelfde donkergroen-bruine kleur. De afschrikwekkende foto’s blijven op de pakjes staan. Voor sigaren en e-sigaretten worden ook regels opgesteld voor een standaardverpakking per 2022. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.