Wetgeving non-food - september 2019

26 september 2019

Farma
De FDA heeft richtsnoeren gepubliceerd over de informatie die moet worden opgenomen ter ondersteuning van statements over kindveilige verpakkingen.
Onderzoekers van de University of Copenhagen hebben een prototype ontwikkeld van een app die mogelijk de optimale dosis medicijnen voor de individuele patiënt kan voorschrijven alsmede namaakproducten kan voorkomen. Een artikel (abstract) over het onderzoek is gepubliceerd in de Journal of Pharmaceutical Sciences.
NIST-onderzoek, gepubliceerd in Forensic Science International (abstract), toont een methode waarmee de politie snel en veilig kan testen of een verpakking illegale drugs bevat zonder direct met de verdachte inhoud in aanraking te komen.

Cosmetica
Cosmetics Europe heeft een Packaging Advisory document gepubliceerd (601 kB). Dit document is bedoeld om vast te stellen welke informatie over de verpakking relevant is voor het uitvoeren van de veiligheidsbeoordeling van het cosmetische product, waarbij de belangrijkste zorg de mogelijke migratie van stoffen uit de verpakking naar het product is. Het document bevat onder andere een Template of Packaging Supplier Statement (annex 5).

Tabaksproducten
De SEATCA meldt dat alle sigaretten in Thailand met ingang van 10 september 2019 in gestandaardiseerde verpakkingen moeten worden verkocht. De VS FDA heeft een voorstel gedaan voor nieuwe gezondheidswaarschuwingen op sigarettenverpakkingen en in advertenties.

Gevaarlijke stoffen
De EU Raad, Intertek, Eurofins en SGS hebben artikelen gepubliceerd over de recent gepubliceerde Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POPs).
De EC heeft een memorandum uitgebracht waarin wordt voorgesteld de termijn voor bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1272/2008/EG (CLP) te verlengen. Dit zou betekenen dat de uiterste termijn voor de tenuitvoerlegging van het UFI voor gevaarlijke mengsels voor consumentengebruik januari 2021 zou zijn in plaats van januari 2020. Ook is een openbare raadpleging over het uitstel gestart.
ECHA heeft vijf presentaties geactualiseerd waarin wordt beschreven wat het effect van REACH en CLP op downstreamgebruikers van chemische stoffen. ECHA heeft ook een reeks informatievereisten aangekondigd die zullen worden toegepast in de komende SCIP database voor artikelen die zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) bevatten. FPF meldt dat het ECHA voorstellen heeft gepubliceerd voor de toevoeging van vier nieuwe chemische stoffen aan de REACH-kandidaatlijst van SVHC's.
De Franse regering (in het Frans) heeft de definitieve versie (in het Frans, 1,44 MB) van haar tweede nationale strategie inzake hormoonontregelende chemicaliën gepubliceerd. Het VK parlement heeft het rapport ‘Toxic Chemicals in Everyday Life’ gepubliceerd, waarin het groeiende probleem van chemische vervuiling wordt uiteengezet. Een recent artikel van Keller and Heckman geeft een overzicht van de wetgeving voor chemicaliën in de verschillende Amerikaanse staten.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.