Wetgeving non-food – oktober 2023

31 oktober 2023

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving
UNEP meldt dat de Fifth International Conference on Chemicals Management (ICCM5) op 30 september 2023 is afgesloten met de goedkeuring van een alomvattend wereldwijd framework dat concrete doelen en richtlijnen bevat voor belangrijke sectoren gedurende de hele levenscyclus van chemische stoffen. De ICCM5-deelnemers hebben ook de Bonn Declaration aangenomen. Hiermee verklaren zij zich in te zetten om blootstelling aan schadelijke chemische stoffen te voorkomen, de meest schadelijke stoffen waar nodig geleidelijk te elimineren, en het veilige beheer van dergelijke stoffen waar nodig te verbeteren.
EU: ECHA heeft meer dan 5.600 reacties ontvangen op het PFAS-beperkingsvoorstel. Het beperkingsvoorstel is opgesteld door autoriteiten in Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden. Het werd op 13 januari 2023 bij ECHA ingediend met de bedoeling de uitstoot van PFAS in het milieu te verminderen en producten en processen veiliger te maken voor mensen. De zes maanden durende raadpleging liep van 22 maart tot 25 september 2023.
Australië: SGS meldt dat de WTO in kennis is gesteld (87 kB) van het voornemen om vier POP-chemicaliën te verbieden. Als dit wordt goedgekeurd, zal het gefaseerd worden geïmplementeerd vanaf juli 2024.
India: CBIC heeft het vermelden van een IUPAC-naam en CAS-nummer vanaf 15 oktober 2023 verplicht gesteld voor de export en import van chemicaliën.
Oekraïne: SGS meldt dat de regering de WTO op de hoogte heeft gesteld van het voornemen het nationale wetsontwerp voor het beheer van chemische stoffen goed te keuren. Als de nieuwe wet wordt goedgekeurd, treedt deze drie maanden na publicatie in werking.
VS: EPA heeft regelgeving gepubliceerd over rapportage- en registratievereisten voor PFAS onder de Toxic Substances Control Act (TSCA). In de regelgeving zijn 41 extra PFAS opgenomen die als zorgwekkend zijn geïdentificeerd.

Geneesmiddelen
Het EP heeft zijn standpunt (343 kB) in eerste lezing vastgesteld over het voorstel voor een EU-richtlijn tot vaststelling van een communautair wetboek voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Het EP heeft ook zijn standpunt (384 kB) aangenomen over het voorstel voor een EU-verordening voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot vaststelling van regels voor het Europees Geneesmiddelenbureau.

Microplastics en gezondheid - onderzoek
Een studie (2,95 MB) gepubliceerd in Chemosphere toont de aanwezigheid van microplastics en additieven in zowel menselijk vruchtwater als placenta monsters. De VSB-TUO-onderzoekers wilden een wetenschappelijke basis leggen voor toekomstig kwantitatief onderzoek naar deze deeltjes en hun effecten in het menselijk lichaam.
Onderzoekers van Jilin Agricultural University ontdekten dat langdurige blootstelling aan polystyreen microplastics leidt tot vroegtijdige veroudering van testikels. De studie (8,7 MB) is gepubliceerd in Particle and Fibre Toxicology.
FPF beschrijft twee onderzoeken die blootstelling aan microplastic in verband brengen met kanker. In de eerste studie vonden onderzoekers van het Office of Innovation and Analytics in Atlanta een verband tussen PVC-deeltjes en levertoxiciteit. In de andere studie ontdekten onderzoekers van Tongji University in Shanghai en co-auteurs dat polystyreen nanoplastic de ontwikkeling van eierstokkanker bij muizen versnelt.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.