Wetgeving non-food – oktober 2020

02 november 2020

Chemische stoffen in de EU
De EC heeft de EU-strategie voor duurzame chemische stoffen goedgekeurd, de eerste stap op weg naar het in de Europese Green Deal aangekondigde zero-vervuiling doel voor een gifvrij milieu.
ECHA meldt dat de EU Chemicals Legislation Finder EUCLEF in 2021 wordt aangevuld met 16 onderdelen van EU-regelgeving. Hiermee komt het totaal op 51.

REACH, CLP en POPs
ECHA meldt dat de geharmoniseerde rapportage aan vergiftigingencentra volgens CLP-bijlage VIII stapsgewijs van toepassing zal worden vanaf 1 januari 2021. Als reactie op bepaalde bezwaren van bedrijven heeft de EC een amendement aangenomen met praktische oplossingen om bedrijven te helpen aan hun verplichtingen te voldoen. De volgende actualisering van de richtsnoer, die nu in 23 talen beschikbaar is, zal ook de wijzigingen omvatten die deze tweede wijziging met zich meebrengt.
Duitsland heeft bij ECHA een voorstel ingediend om het gebruik van BPA in de EU te beperken, samen met gerelateerde zorgwekkende bisfenolen. Een oproep tot het indienen van bewijsmateriaal is geopend tot 15 januari 2021.
Een recent onderzoek (932 kB) van ECHA naar de invoer van producten in de EU, laat zien dat 23% van de geïnspecteerde producten niet voldoet aan REACH en CLP.
ECHA meldt dat per 2 november 2020, bij de volgende release van IUCLID, bedrijven bij de registratie van nanomaterialen onder de REACH-verordening een naam moeten geven aan de (sets van) nanovormen van hun stof. ECHA meldt ook dat de uitbreiding van volledigheidscontrole tot chemische veiligheidsrapporten is uitgesteld.
SGS meldt dat de EU onlangs (EU) 2020/1203 en (EU) 2020/1204 heeft gepubliceerd tot wijziging van de POP-verordening (EU) 2019/1021.

Aluminium, PFAS en EDCs
EFSA heeft een nieuwe veiligheidsdrempel vastgesteld voor de belangrijkste PFAS die zich in het lichaam ophopen. De drempel - een toelaatbare wekelijkse inname (TWI) van 4,4 ng/kg lichaamsgewicht - maakt deel uit van een wetenschappelijk advies over de risico's voor de menselijke gezondheid als gevolg van de aanwezigheid van deze PFAS in levensmiddelen. FPF meldt dat een website is gelanceerd voor de Global PFAS Science Panel.
FPF meldt ook dat Client Earth advocaten een rapport (499 kB) hebben gepubliceerd waarin een 3-punts actieplan wordt gepresenteerd om de huidige EU-regels voor EDCs te verbeteren. CHEM Trust heeft een website over EDCs gelanceerd.
Uit onderzoek (1,49 MB) van RIVM blijkt dat de totale blootstelling aan aluminium niet schadelijk is voor gezondheid.

VS: Californische Proposition 65-verordening
FPF meldt dat het OEHHA een 45 dagen durende openbare commentaarperiode heeft gelanceerd over een reeks van 22 (groepen van) chemische stoffen die in aanmerking komen voor opname in de Californische Proposition 65-verordening.

Farma: barcodes voor medicijnen en etikettering van borstimplantaten
ISO heeft onlangs de herziene technische specificatie ISO/TS 16791 gepubliceerd waarin barcodes voor medicijnverpakkingen worden gespecificeerd.
De VS FDA heeft de definitieve richtsnoeren voor de etikettering van borstimplantaten gepubliceerd om de beschikbare informatie over de risico's te helpen verbeteren.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.