Wetgeving non-food - oktober 2019

01 november 2019

EU: Nalevingsdatum UFI uitgesteld tot 1 januari 2021
ECHA meldt dat de CARACAL (deskundigengroep inzake CLP) unaniem heeft ingestemd met de door de EC voorgestelde wijzigingen van bijlage VIII bij CLP. De EC werkt nu aan de vaststelling van regelgeving, die onder meer de eerste nalevingsdatum voor geharmoniseerde rapportage (UFI) aan vergiftigingencentra, voor mengsels die bestemd zijn voor gebruik door de consument, zal verschuiven van 1 januari 2020 naar 1 januari 2021.

Raadpleging over EU-uitvoeringsplan voor POPs
De EC is een openbare raadpleging gestart om input te verkrijgen voor de verdere ontwikkeling van het EU-uitvoeringsplan voor persistente organische verontreinigende stoffen (POPs). De raadpleging sluit op 11 november 2019.

EU-doelstelling voor controle op naleving van REACH verhoogd
Het REACH-comité heeft unaniem ingestemd met een EC voorstel om de doelstelling voor het controleren van de naleving van de REACH-registratiedossiers te verhogen van 5% naar 20%.

Verpakkingen voor geneesmiddelen
Keller and Heckman meldt dat de Chinese National Medical Products Administration (NMPA) Announcement No. 56 of 2019 (in het Chinees) heeft gepubliceerd, waarin de procedure en vereisten voor de registratie van geneesmiddelenverpakkingen, actieve farmaceutische ingrediënten (API's) en hulpstoffen worden verduidelijkt en vereenvoudigd. Een en ander is op 15 augustus 2019 in werking getreden.
De EC heeft versie 16 van vragen en antwoorden (722 kB) over veiligheidskenmerken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik gepubliceerd. De stabilisatieperiode (soft launch) van de implementatie van de veiligheidskenmerken (FMD) voor geneesmiddelen in Nederland is per 1 oktober 2019 beëindigd. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten. De inspectie start nu gericht toezicht.
De EC heeft ook een bijgewerkte versie van Eudralex Volume 6C (390 kB) gepubliceerd, een richtsnoer betreffende de informatie op de verpakking van door de Unie toegelaten geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
Een onderzoek van de University of Wollongong, gepubliceerd in Appetite (979 kB), kijkt naar de impact van ziekenhuisverpakkingen voor voedingsmiddelen en dranken op de inname van voeding door ouderen.

Nanomaterialen
Per 1 januari 2020 moeten bedrijven in het kader van de REACH-verordening meer informatie verstrekken over nanomaterialen op de EU-markt. ECHA moedigt potentiële registranten aan zich vertrouwd te maken met de nieuwe wettelijke vereisten en zich voor te bereiden. Intussen heeft een studie (1,62 MB) in opdracht van het EU nanomaterials observatory (EUON) uitgewezen dat het huidige EU-regelgevingskader voor de karakterisering en identificatie van nanomaterialen van de "volgende generatie" in staat is om de meeste daarvan te adresseren en dat er in de nabije toekomst geen significante veranderingen nodig zullen zijn.

NL: Verpakkingseisen hennep en hasjiesj in experiment coffeeshopketen
De rijksoverheid heeft de ministeriële regeling van het experiment gesloten coffeeshopketen in consultatie gebracht. In de regeling wordt ook bepaald aan welke eisen de verpakking van hennep en hasjiesj moet voldoen. De consultatie sluit 12 november 2019.

 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.