Wetgeving non-food – november 2023

05 december 2023

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving in de EU
De EC heeft het REACH-herzieningsvoorstel uit haar 2024-werkprogramma weggelaten. Het Europese Hof van Justitie heeft het beroep van Chemours Nederland verworpen en dus de identificatie van GenX als zeer zorgwekkende stof (SVHC) bevestigd. Uit het derde rapport (633 kB) van ECHA over de werking van de PIC-verordening (Prior Informed Consent) blijkt dat de werklast voor de uitvoering blijft toenemen door de voortdurende toevoeging van nieuwe chemische stoffen die onder de PIC-verordening vallen en de toename van stoffen waarvoor vóór export uitdrukkelijke toestemming van niet-EU-importerende landen vereist is. ECHA heeft ook Key areas of regulatory challenge 2023 (551 kB) gepubliceerd. Het rapport identificeert gebieden waar onderzoek nodig is om mens en milieu te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Frankrijk: SGS meldt dat de overheid een decreet (in het Frans) heeft gepubliceerd met een lijst van hormoonverstorende stoffen (EDCs) voor rapportage in producten. Ook zijn twee decreten over de presentatie van de informatie gepubliceerd.

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving buiten de EU
China
: SGS meldt dat de regering de lijst van verboden gevaarlijke chemische stoffen heeft herzien. De gewijzigde lijst is van kracht per 18 oktober 2023. VK: SGS meldt dat HSE de tweede editie van de GB mandatory classification and labelling list (GB MCL list) heeft gepubliceerd. De overheid overweegt een alternatief overgangsregistratiemodel (ATRm) voor UK REACH. Uit een evaluatie blijkt dat de regelgevers geen volledige replica hoeven te bewaren van alle registratiegegevens van de stoffen die onder EU REACH worden bijgehouden. Ze kunnen voor een meer gerichte aanpak kiezen door gebruik te maken van informatie die al beschikbaar is. VS: Californië: OEHHA heeft een Proposition 65 ‘No Significant Risk Level’ (NSRL) vastgesteld van 0,13 microgram per dag voor antimoontrioxide via de inhalatieroute. Prop 65 is een 'right-to-know'-wet die vereist dat individuen een duidelijke en redelijke waarschuwing krijgen voordat ze aan bepaalde chemische stoffen worden blootgesteld. Keller and Heckman meldt dat OEHHA ook een Proposed Rulemaking heeft gepubliceerd om de waarschuwingseisen onder Prop 65 te wijzigen. De belangrijkste wijziging is dat verkorte waarschuwingen ten minste één in Prop 65 opgenomen stof per eindpunt moeten vermelden.

Geneesmiddelen voor mensen
De Heads of Medicines Agencies (HMA), de EC en EMA hebben voor het eerst elektronische productinformatie (ePI) gepubliceerd voor geselecteerde geneesmiddelen voor menselijk gebruik die in de EU zijn geharmoniseerd. Het maken en testen van ePIs in echte regelgevingsprocedures wordt onderzocht door middel van een eenjarig pilotproject.

Onderzoek van Radboudumc toont dat heruitgifte van medicijnen tegen kanker in een verpakking met temperatuursensor zowel de milieubelasting als de medische kosten drukt. Het onderzoek wordt nu uitgebreid naar 14 NL ziekenhuizen. Heruitgifte mag alleen in het kader van een wetenschappelijke studie wegens EU-regels, maar de onderzoekers hopen dat de aanpak uiteindelijk landelijk kan worden gebruikt, én voor andere medicijnen.

Onderzoek
"Korte keten" en "ultrakorte keten" PFAAs werden gezien als geschikte vervangers voor PFAS. ACS doet verslag van recent onderzoek waaruit blijkt dat de concentraties van PFAAs in veel monsters binnenshuis en bij mensen vergelijkbaar zijn met of hoger zijn dan die van PFAS.
De Minderoo Foundation heeft een database gecreëerd met meer dan 3500 studies naar blootstelling aan plastic chemicaliën en de gevolgen voor de menselijke gezondheid.
Onderzoekers van de University of Gothenburg hebben honderden giftige chemicaliën gevonden in gerecycled plastic, waaronder pesticiden en farmaceutische middelen.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.