Wetgeving non-food – november 2020

01 december 2020

Databases en het indienen van gegevens
ECHA meldt de publicatie van een nieuwe release van de International Uniform ChemicaL Information Database: IUCLID 6.5.
ECHA heeft zijn chemicals database bijgewerkt met verschillende verbeteringen aan het REACH-portaal voor geregistreerde stoffen, CLP en de integratie van de belangrijkste POP-datasets. In de nieuwe versie is ook het IUCLID 6.5-dossierformaat opgenomen.
Een nieuwe handleiding (1,62 MB) helpt bij het opstellen van dossiers die betrekking hebben op nanovormen van een stof. Het bevat gerichte adviezen over IUCLID-rubrieken waar informatie specifiek voor nanovormen moet worden gerapporteerd.
ECHA heeft de lancering aangekondigd van de SCIP-gegevensbank voor bedrijven om gegevens over SVHCs in hun artikelen in te dienen. De kaderrichtlijn afvalstoffen verplicht bedrijven om hun gegevens in te dienen vanaf 5 januari 2021.

Nieuws uit Europa
Als bijdrage aan de Green Deal hebben EFSA en ECHA een gezamenlijke position paper (162 KB) opgesteld rond het idee van "één stof - één beoordeling" voor chemische stoffen.
FPF meldt dat de EC een werkdocument (2,7 MB) en een bijbehorende samenvatting (298 kB) heeft gepubliceerd over de resultaten van een fitness check op de effectiviteit van bestaande EU-wetgeving bij het managen van blootstelling aan hormoonontregelaars (EDCs).
De achtergrondinformatie bij de oproep tot het indienen van bewijsmateriaal voor de beperking van BPA is geactualiseerd. Deze raadpleging is tot 15 januari 2021 geopend.
ECHA meldt dat het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie heeft besloten dat zijn pilotproject in 2022 zal worden toegespitst op de wijze waarop bedrijven voldoen aan hun verplichting om mengsels voor vergiftigingencentra aan te melden.

Nationale regelgeving
Canada: In oktober 2020 kondigde de regering het voorstel aan om "van plastic vervaardigde artikelen" toe te voegen aan de lijst van giftige stoffen. Het voorstel is gepubliceerd in de Gazette. China: Keller and Heckman meldt dat de regering een Transitiedocument (in het Chinees) heeft gepubliceerd voor de gewijzigde chemische regelgeving. VS: FPF meldt dat het hof van beroep voor Californië zijn eindadvies (296 kB) heeft gepubliceerd waarin de erkenning van BPA als reproductietoxisch stof wordt bevestigd en dat het dus onder Proposition 65 valt. FPF meldt ook dat de regering van Washington de publicatie van een ontwerpversie (8,32 MB) van haar PFAS Chemical Action Plan heeft aangekondigd. Zwitserland: SGS meldt dat de regering verschillende 'besluiten' uit het Verdrag van Stockholm heeft omgezet in haar nationale wetgeving over POPs. De herziening wordt op 3 december 2020 van kracht.

Wetenschappelijk onderzoek
Het tijdschrift Birth Defects Research heeft een special gepubliceerd getiteld "The Trouble with Plastics". De auteurs delen inzichten over hoe kunststoffen de gezondheid negatief kunnen beïnvloeden en geboorteafwijkingen kunnen veroorzaken. U kunt de artikelen hier bekijken.
KU Leuven onderzoekers hebben een nieuwe methode gevonden om schadelijke PFAS uit het water te filteren. Een artikel (abstract) is gepubliceerd in Angewandte Chemie.
In een artikel (741 kB) gepubliceerd in Environmental Science: Processes & Impacts presenteert een team van onderzoekers een systematische beschrijving van meer dan 200 toepassingen van PFAS en de afzonderlijke gerelateerde stoffen.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.