Wetgeving non-food - november 2019

09 december 2019

Wijzigingen in CLP regelgeving
De EC heeft ingestemd met de wijziging van de CLP regelgeving, waardoor onder meer de eerste nalevingsdatum voor geharmoniseerde rapportage (UFI) aan vergiftigingencentra, voor mengsels die bestemd zijn voor gebruik door de consument wordt uitgesteld van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. Indien het Europees Parlement en de Raad geen bezwaren heeft in de opvolgende twee maanden, treedt de regelgeving in werking na publicatie in de OJ.
SGS meldt dat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) ontwerpregelgeving van de EU heeft rondgestuurd met het voornemen om de CLP-regelgeving te herzien. Dit zou de vijftiende ‘adaptation to technical and scientific progress’ (ATP-15) van de CLP-verordening zijn.

REACH
ECHA heeft aangekondigd dat 74 stoffen zijn voorgesteld voor evaluatie door de EU-lidstaten in het kader van het communautaire voortschrijdende actieplan (CoRAP) voor de jaren 2020-2022. In het ontwerpplan (540 kB) is een volledige lijst van de chemische stoffen opgenomen.
ECHA meldt ook dat het Handhavingsforum ermee heeft ingestemd dat zijn volgende grote handhavingsproject zich zal concentreren op REACH-autorisatie. De inspecteurs zullen controleren of stoffen die zeer zorgwekkend zijn (SVHCs) en waarvoor een autorisatieplicht geldt, niet in de handel worden gebracht zonder een geldige autorisatie en, indien toegestaan, dat ze worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van het autorisatiebesluit.

Schadelijke stoffen
Uit onderzoek (480 kB) van het RIVM blijkt dat materialen die in de maakindustrie worden gebruikt, stoffen bevatten die schadelijk zijn voor mens en milieu. Hierdoor kunnen de materialen en producten mogelijk niet worden hergebruikt. De SVHCs kunnen in de grondstoffen zitten of om functionele redenen aan producten worden toegevoegd. Ook is vaak onbekend welke stoffen waar precies in zitten.
De PlastX-onderzoeksgroep, met onder meer de Goethe University Frankfurt, heeft onderzoek gedaan naar de toxiciteit en chemische samenstelling van 34 alledaagse plasticproducten. Zij ontdekten dat drie van de vier geteste producten schadelijke stoffen bevatten, waaronder chemicali├źn die giftig zijn voor cellen of die hormoonverstorende effecten hebben. Een artikel (1,21 MB) over het onderzoek is gepubliceerd in Environmental Science & Technology.

Nanomaterialen
Op 12 november heeft ECHA een webinar georganiseerd over de REACH-informatievereisten voor nanomaterialen. U kunt de opname bekijken of de presentatie downloaden (2,97 MB).
Het caLIBRAte project heeft een risicomanagementkader en een webbased platform opgezet voor bestaande en nieuwe geproduceerde nanomaterialen en nano-enabled producten. De slotconferentie vond plaats in oktober. De presentaties zijn hier te vinden.

Tabak
Tabaksproductenrichtlijn 2014/40/EU voorziet in EU-wijde systemen voor traceerbaarheids- en veiligheidskenmerken om het probleem van illegale handel aan te pakken. De systemen zijn op 20 mei 2019 operationeel geworden. In november heeft de EC een informatieblad (150 kB) gepubliceerd voor marktdeelnemers in de distributieketen. Zij wordt verzocht hun huidige rapportagepraktijken te checken om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd.
De NL staatssecretaris heeft zijn beantwoording van Kamervragen over standaardverpakkingen naar de Tweede Kamer gestuurd.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.