Wetgeving non-food – mei 2023

30 mei 2023

Herziening van de EU CLP Verordening
Bijlage VI van de CLP-verordening bevat een lijst van noten die kunnen worden toegewezen aan stoffen met geharmoniseerde indelingen. Deze noten bevatten nadere instructies voor de indeling en etikettering van bepaalde stoffen of mengsels met deze stoffen. Op 25 april 2023 heeft de EC een besluit aangenomen dat noten toevoegt aan de lijst. Het EP heeft onlangs een briefing (617 kB) gepubliceerd over het voorstel voor herziening van de CLP-verordening.

EU restrictievoorstel voor PFAS
ECHA heeft Q&A (310 kB) gepubliceerd naar aanleiding van een infosessie over het restrictievoorstel voor PFAS. De raadpleging over het voorstel loopt tot 25 september 2023.

Schadelijke stoffen – Meer wet- en regelgeving
Het eindverslag (1,53 MB) van het door ECHA geleide OESO-project over de rol van degelijke onderzoekssamenvattingen voor de beoordeling van de gevaren van chemische stoffen concludeert dat deze geschikt zijn voor het doel. OESO heeft geharmoniseerde templates ontwikkeld om de relevante informatie te rapporteren en deze zijn in IUCLID geïmplementeerd. EU: De EC is een openbare raadpleging gestart over de aanpak van de productie voor uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen die in de EU verboden zijn. In het kader van de EU-strategie voor duurzame chemische stoffen is toegezegd ervoor te zorgen dat deze stoffen niet voor de export worden geproduceerd. De raadpleging sluit 31 juli 2023. Oekraïne: SGS meldt dat de WTO in kennis is gesteld van het voornemen om de technische verordening goed te keuren voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische producten. VS: Californië: Keller and Heckman meldt dat OEHHA heeft voorgesteld het "No Significant Risk Level" (NSRL) van ethyleenoxide te verlagen van 2 naar 0,058 microgram per dag in het kader van Proposition 65. Prop 65 is een 'right-to-know'-wet die vereist dat individuen een duidelijke en redelijke waarschuwing krijgen voordat ze aan bepaalde chemische stoffen worden blootgesteld.

Geneesmiddelen: wet- en regelgeving
EU
: De EC heeft een voorstel aangenomen voor een nieuwe richtlijn en verordening waarmee de bestaande geneesmiddelenwetgeving wordt herzien en vervangen. Q&A vindt u hier.
VS: De FDA heeft labelwijzigingen aangekondigd voor de veiligheid van opioïde pijnmedicijnen. De wijzigingen staan vermeld in de Drug Safety Communication.

ASTM-norm voor labelen van producten die cannabinoïden bevatten
ASTM heeft een nieuwe norm (D8449-23) goedgekeurd die specificaties vaststelt voor het labelen van consumentenproducten die cannabinoïden bevatten.

Plastics en gezondheidsissues
Een technisch rapport (8,53 MB) van UNEP identificeert 13.000 chemicaliën in plastic, waarvan er 3200 zorgwekkend zijn. De Plastic Soup Foundation heeft een Open Brief (112 kB) aan Frans Timmermans gepubliceerd, ondertekend door 25 MEPs waarin staat dat er genoeg bewijs is dat plastics giftig zijn en onze gezondheid bedreigen. Zij vragen beleidsmakers een einde te maken aan ‘Plasticene’ en de gezondheid van EU-burgers te beschermen. Gechloreerde paraffines zijn sinds 2013 verboden in Canada vanwege hun bekende gezondheidsrisico's - maar een nieuwe University of Toronto-studie toont dat ze nog steeds veel voorkomen in alledaagse huishoudelijke voorwerpen. Koptelefoons en computerdraden hadden de hoogste niveaus, gevolgd door plastic kinderspeelgoed en speelgoedverpakkingen.
Aurora doet verslag van vijf recente studies die de mogelijke effecten van micro- en nanoplastics op de menselijke gezondheid en de bronnen van blootstelling evalueren.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.