Wetgeving non-food – maart 2023

06 april 2023

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving in de EU
ECHA meldt dat de beperking van bepaalde perfluorcarbonzuren (C9-C14-PFCAs, een subgroep van PFAS) op 25 februari 2023 van kracht is geworden. FPF meldt dat het EU Hof van Justitie heeft geoordeeld dat ECHA’s toevoeging van Bisfenol A (BPA) aan de lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) terecht is.
De herziene richtsnoeren van ECHA over monomeren en polymeren (442 kB) bevatten wijzigingen in de beschrijving van de registratieverplichtingen. ECHA heeft aanbevelingen voor REACH registranten geactualiseerd en ECHA heeft ook het Europees productindelingssysteem (EuPCS) herzien.
In een briefing van EEA wordt gewezen op het belang van de uitvoering van kernacties in het kader van de EU strategie voor duurzame chemische stoffen. Onderdeel van deze strategie is een herziening van de CLP-verordening. Het EP heeft een briefing (695 kB) gepubliceerd over de implementatie van deze verordening. Le Monde heeft met zijn partners de ‘Forever Pollution Map’ gemaakt om de omvang van Europa's verontreiniging door PFAS te tonen. NL: Onlangs vond in de Tweede Kamer een commissiedebat plaats over PFAS en gezondheidseffecten.

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving buiten de EU
Japan: SGS meldt dat de regering een raadpleging is gestart over een ontwerpmaatregel om PFHxS te reguleren. Nieuw-Zeeland: EPA is een raadpleging gestart over haar voorstel om PFHxS te beperken. VS: EPA heeft een voorgestelde aanpak vrijgegeven voor het overwegen van cumulatieve risico's in het kader van de Toxic Substances Control Act (TSCA). In veel gevallen worden mensen tegelijkertijd blootgesteld aan meerdere chemische stoffen met vergelijkbare effecten. EPA van mening dat in sommige van deze gevallen het kijken naar het gecombineerde gezondheidsrisico de beste aanpak is. Safer States heeft een analyse (16,82 MB) gepubliceerd van het te verwachten beleid op het gebied van regelgeving voor schadelijke stoffen in de verschillende staten.

Overige wet- en regelgeving
De EC heeft een UDI Helpdesk gelanceerd om te helpen bij de vereisten inzake de unieke identificatie van hulpmiddelen. De EC meldt dat de EU-Raad op 7 maart 2023 het voorstel heeft goedgekeurd om bedrijven meer tijd te geven om medische hulpmiddelen te certificeren en zo het risico van tekorten te beperken. Een week later is het besluit gepubliceerd in het OJ.

Onderzoek en andere ontwikkelingen
ChemSec heeft 370 PFAS toegevoegd aan zijn Substitute It Now-list (SIN list). De lijst bevat nu 416 PFAS. Een nieuwe ASTM-subcommissie gaat gestandaardiseerde benaderingen ontwikkelen om PFAS in verschillende soorten consumentenproducten te meten.
In een studie (848 kB) gepubliceerd in Plos One analyseren onderzoekers van Aesculap verschillende bronnen van micro-organismen in de lucht, op herbruikbare chirurgische instrumenten en op de buitenkant van steriele verpakkingssystemen.
Uit nieuw onderzoek van King’s College London is gebleken dat gestandaardiseerde verpakkingen de aantrekkingskracht van e-sigaretten (vape) onder tieners kunnen verminderen zonder de aantrekkingskracht onder volwassenen aan te tasten.
FPF doet verslag van een Fraunhofer IVV studie (8,33 MB) gepubliceerd in Recycling, waarin post-consumer recyclaten worden geëvalueerd op hun geabsorbeerde chemicaliën, met een focus op NIAS, en hun toxiciteit. Rutgers-onderzoekers tonen dat nanoplastics bij zwangere ratten de ontwikkeling van de foetus van hun ongeboren kinderen kunnen schaden. Zij suggereren dat hetzelfde proces bij mensen plaatsvindt. In een recent artikel bespreekt FPF een aantal studies naar de aanwezigheid van microplastics in mensen.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.