Wetgeving non-food - maart 2019

28 maart 2019

REACH en CLP
De naleving van de REACH-gegevens moet worden verbeterd. ECHA heeft zijn jaarlijkse evaluatieverslag gepubliceerd, met bijgewerkte statistieken over beoordeelde stoffen en registratiedossiers en advies aan registranten over de wijze waarop zij de informatie over chemische stoffen kunnen verbeteren.
De eerste definitieve versie van de richtsnoeren van bijlage VIII is gepubliceerd. Versie 1.0 van de Richtsnoeren inzake geharmoniseerde informatie met betrekking tot de reactie op noodsituaties op het gebied van de gezondheid (1.21 MB) is nu beschikbaar in de rubriek CLP op de website van ECHA.
Is Bisfenol P een veilig alternatief? De stof 2,2-bis(4'-hydroxyfenyl)-4-methylpentane, ook bekend als bisfenol P, is op voorstel van het Zweedse Agentschap voor chemische stoffen toegevoegd aan de lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) van ECHA. Volgens het KEMI-rapport over bisfenolen (3,35 MB, in het Zweeds met Engelse samenvatting) hebben zij meer dan 200 stoffen geïdentificeerd met een soortgelijke chemische structuur als BPA en die op de Europese markt kunnen voorkomen.

Etiketteringsvoorschriften voor risicocommunicatie en milieukeuren
ReSolve projectpartner, nova-Instituut, heeft een rapport (1,70 MB) gepubliceerd dat zich richt op relevante Europese regelgeving in een wereldwijde context om de etiketteringsvereisten voor risicocommunicatie en milieukeurmerken voor biobased oplosmiddelen te beoordelen en aanbevelingen te geven.

Verpakkingen voor medicijnen
European Pharmaceutical Review heeft een artikel van Stephen Wilkins (gratis toegankelijk na registratie) gepubliceerd over farmaceutische verpakkingen: kinderveilig, gemakkelijk te openen, duurzaam. In dit artikel bespreekt hij de normen voor kinderveilige verpakkingen en het belang van 'easy of opening' voor oudere volwassenen.
In Packaging Digest is een artikel gepubliceerd over de voordelen van digitale gezondheidszorg en verpakkingen voor gebruikers. Een diepe duik in de wereldwijde trends in de digitale gezondheidszorg legt de voor- en nadelen van het gebruik van technologie in onmiskenbaar menselijke toepassingen bloot. Na een grondige uitleg van de marktversterkers richten de auteurs zich op primaire en secundaire verpakkingen die de veiligheid van de distributie kunnen verbeteren, de naleving kunnen verbeteren en wellicht een alternatief kunnen bieden voor de productie van geneesmiddelen.
Een Biospace-artikel beschrijft enkele van de stappen die de FDA in 2018 heeft genomen om de opioïde crisis aan te pakken. In 2019 zijn ze van plan om nieuwe acties te ondernemen om voort te bouwen op deze inspanningen en om de reactie aan te passen aan de veranderende aard van de dreiging. Dit houdt onder meer in dat andere verpakkingsvormen, waaronder blisterverpakkingen, voor opioïden worden toegestaan.
Samen met Bogin, Neprofarm, en KNMP heeft de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen het Brancheplan Duurzaam Verpakken opgesteld, meldt een nieuwsbericht. In het Brancheplan, dat een vervolg is op het plan van 2015-2018 (715 kB), staan voorstellen om de verpakkingen in de geneesmiddelensector en zelfzorg te verminderen én te verduurzamen voor de periode 2019-2022. De mogelijkheden die besproken worden zijn het voorkomen van verspillingen van geneesmiddelen, en dus ook van verpakkingen, het recyclen van doordrukstrips, en op termijn het vervangen van de papieren bijsluiter door digitale informatie.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.